ПОНЯТТЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ І ПРОБЛЕМА ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.1(28).93862

Ключові слова:

ядерна енергія, радіаційне забруднення, радіаційна безпека, радіоактивні відходи, захоронення радіоактивних відходів

Анотація

У статті розглянуто питання, пов'язані з наслідками використання атому у військових і мирних цілях, здійснено аналіз національного законодавства у ракурсі визначення поняття радіаційного забруднення, а також дана характеристика правових засобів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з радіоактивними відходами.

Автор дійшов висновку, що радіаційне забруднення являє собою розповсюдження випромінювань, що перевищують природний радіоактивний фон і рівень радіоактивних елементів та речовин, що містяться у оточуючому середовищі, які залежно від кількості стають шкідливими для будь-якого живого організму, можуть накопичуватись і передаватися через грунт, воду, повітря тощо, при цьому не відчуваються і здійснюють негативний вплив лише при перевищенні допустимих доз.

На думку автора, ядерана і радіаційна безпека досягаються шляхом дотримання на всіх етапах комплексу санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і організаційно-правових вимог, що забезпечують захист персоналу, населення, а також оточуючого середовища від їх негативного впливу.

Біографія автора

О. В. Толкаченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

E. V. Tolkachenko

Посилання

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой от 5 августа 1963 года [Электронный ресурс] // [Интернет портал]. — Электрон. дан. — Режим доступа : www.earch.ligazakon.ua›l_doc2.nsf/link1/MU63003.html (дата обращения — 16.04.2016 г.). — Название с экрана.

Баталов Э. Современные глобальные тренды и новое сознание [Текст] / Э. Баталов // Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой политики. — 2012. — № 1(28). — С. 10–19.

Турлак В. А. Социально-политические аспекты обеспечения радиационной безопасности [Текст] / В. А. Турлак. — М. : Российская академия наук, Институт социально-политических исследований, 2004. — 153 с.

Абдраимов Б., Жарылкасын Е. Возмещение экологического вреда по законодательству Республики Казахстан [Текст] / Б. Абдраимов, Е. Жарылкасын. — Алматы : Юрист, 2001. — 80 с.

Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности [Текст] : Закон Украины от 8 февраля 1995 года // Ведомости Верховной Рады Украины. — 1995. — № 12. — Ст. 81.

Об обращении с радиоактивными отходами [Текст] : Закон Украины от 30 июня 1995 года // Ведомости Верховной Рады Украины. — 1995. — № 27. — Ст. 198.

Земельный кодекс Украины от 25 октября 2001 года [Текст] // Официальный вестник Украины. — 2001. — № 46. — Ст. 2038.

Порядок консервации земель : Приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 26 апреля 2013 года [Электронный ресурс] // [Интернет портал]. — Электрон. дан. — Режим доступа : www.zakon.rada.gov.ua›ЗаконодавствоУкраїни›show/z0810–13 (дата обращения — 16.04.2016 г.). — Название с экрана.

О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы [Текст] : Закон Украины от 27 февраля 1991 года // Ведомости Верховной Рады Украины. — 1991. — № 16. — Ст. 198.

Об утверждении государственных санитарных правил «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины» [Текст] : Приказ Министерства здравоохранения Украины от 2 февраля 2005 года [Электронный ресурс] // [Интернет портал]. — Электрон. дан. — Режим доступа : www.search.ligazakon.ua›l_doc2.nsf/link1/ST001522.html (дата обращения — 16.04.2016 г.). — Название с экрана.

О совершенствовании атомного права и разработке законопроекта «О лицензировании и техническом регулировании деятельности по использованию атомной энергии» / [Агапов А. М., Новиков Г. М., Иойрыш А. И., Супатаева О. А.] [Текст] // Новые промышленные технологии. — 2008. — № 6. — С. 47–62.

Федоренко О. О., Микитенко Л. І. Проблематика утилізації радіоактивних відходів в Україні [Текст] / О. О. Федоренко, Л. І. Микитенко // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології: Національний форум: тези доповідей. — К., 2014. — С. 125.

Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2014 році [Електронний ресурс] // [Інтернет портал]. — Електрон. дан. — Режим доступу : www.snrc.gov.ua›nuclear/doccatalog/document (дата зверенення — 20.04.2016 р.). — Назва з екрана.

Шестопалов В., Шибецький Ю., Кузів Л. Петрофізичні критерії оцінки придатності кристалічних порід для геологічного захоронення РАВ [Електронний ресурс] / В. Шестопалов, Ю. Шибецький, Л. Кузів. — Електрон. дан. — Режим доступу : www.znp.igns.gov.ua›materials/18n/Shestopalov.pdf (дата звернення — 20.04.2016 р.). — Назва з екрана.

Батенин В. Б. Инвестиции для электроэнергетики: иллюзии и реалии [Текст] / В. Б. Батенин // Промышленные ведомости. — 2004. — № 10. — С. 4–13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-22

Номер

Розділ

Актуальна тема