Правовий вплив як багатоаспектне правове явище

Автор(и)

  • І. Ю. Вільданова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109213

Ключові слова:

правовий вплив, правове явище, правотворчість, правореалізація, регулятивні та охоронні правовідносини

Анотація

У статті досліджується правовий вплив як багатоаспектне правове
явище. Аналізуються функціональний, телеологічний та інформаційний
аспекти категорії «правовий вплив». Акцентується увага на питаннях,
пов'язаних із виокремленням регулятивної та охоронної функцій права та
розподілом правовідносин на регулятивні та охоронні.

Біографія автора

І. Ю. Вільданова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

I. Ju. Vildanova

Посилання

Александров Н. Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма [Текст] / Н. Г. Александров. — М. : Госюриздат, 1961. — 271 с.

Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве [Текст] / С. С. Алексеев. — М., 1966. — 187 с.

Алексеев С. С. Избранное [Текст] / С. С. Алексеев. — М. : Статут, 2003. — 480 с.

Общая теория государства и права [Текст] / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский; Под общ. ред. А. Ф. Вишневского. — 2-е изд., исправ. и доп. — Мн. : Тесей, 1999. — 560 с.

Общая терия государства и права [Текст] : Академ. курс в 3-х томах. — Изд-е 2-е, перераб. и доп. / Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. — Т. 3. — М. : Зерцало-М, 2001. — 518 с.

Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход : [Текст] / А. В. Поляков : Курс лекций. — 2-е изд., доп. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. — 845 с.

Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений [Текст] / Ю. Г. Ткаченко. — М. : Юрид. лит., 1980. — 176 с.

Теория государства и права [Текст] : Учебник / Под ред. М. Н. Марченко. — М. : Зерцало, 2004. — 800 с. (Классический университетский учебник)

Ли Цин И. Правовое воздействие на общественные отношения: проблемы теории и практики [Текст] / Цин И. Ли // Проблемы теории права и государства, истории политико-правовой мысли : Сборник работ учеников, друзей, коллег профессора О. Э. Лейста. — Алматы : АЮ — ВШП «Əділет», 2005. — 49–54.

Фролов Ю. М. Види адміністративно-правових відносин, що виникають у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів [Текст] Ю. М. Фролов // Право і суспільство. — 2013. — № 5. — С. 75–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-29

Номер

Розділ

Теорія та історія права і держави