Том 21, № 2(29) (2016)

Зміст

Актуальна тема

Презумпція невинуватості в інтерпретації Європейського Суду з прав людини PDF
Х. Гаджиев 7-24

Теорія та історія права і держави

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРАВОРОЗУМІННЯ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ XXI ст. (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Д. М. Жуган 25-34
Правовий вплив як багатоаспектне правове явище PDF
І. Ю. Вільданова 35-40

Конституційне право

КАТЕГОРІЯ «ОСОБИСТІ ПРАВА ЛЮДИНИ»: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
О. М. Царітеллі 41-47

Цивільне право і цивільний процес, трудове право

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИНУ В ІНСТИТУТІ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ PDF
М. С. Федорко 48-54
Визначення меж захисту авторських і патентних прав: загальні зауваження PDF
С. С. Драганов 55-65
Послуги як об’єкти цивільних прав PDF
С. С. Святошнюк 66-71
ПРАВО НА ПРАЦЮ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАХИСТУ У СУДІ PDF
А. М. Комаренко 72-84

Міжнародне право, екологічне право

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВНУТРІШНЬОМУ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ PDF
В. П. Плавич 85-95
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ використання МОРСЬКИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ PDF
Е. В. Толкаченко 96-104
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЮРИСДИКЦІЯ» ТА ЇЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ PDF
К. В. Пуринова 105-110

Порівняльне правознавство, зарубіжне право

Застава як спосіб забезпечення зобов'язань у Росії PDF
О. В. Сушкова 111-121
Проблеми захисту інтелектуальної власності у фармакології та фармацевтиці: російський і зарубіжний досвід PDF
М. Г. Дробышев 122-127
Правове регулювання прижиттєвого донорства у зарубіжних країнах PDF
І. М. Танасійчук 128-137
Давність у цивільному та кримінальному праві: порівняльно-правові аспекти PDF
К. Р. Петренко 138-145