Визначення меж захисту авторських і патентних прав: загальні зауваження

С. С. Драганов

Анотація


Стаття містить аналіз питань, пов'язаних із проблемою визначення меж захисту авторських і патентних прав.

Автор  звертає увагу на те, що захист прав інтелектуальної власності (у тому числі авторських і патентних) можна розглядати в широкому і вузькому розумінні: 1) як систему заходів (на міжнародному і національному рівні), спрямованих на протидію порушенням цих прав; як дії, спрямовані на захист порушеного права конкретної особи.

Цивільно-правові способи захисту авторських і патентних прав є передбаченими законом матеріально-правовими заходами примусового характеру, за допомогою яких здійснюється визнання або відновлення порушених прав та інтересів суб'єктів зазначених прав, припинення порушень, а також майновий вплив на порушників.

Від способів захисту авторських і патентних прав слід відрізняти межі захисту цих прав, під якими розуміються межі діяльності відповідних осіб та органів, що здійснюють зазначений захист. Як критерії визначення меж захисту авторських і патентних прав можна розглядати: часові рамки захисту; суб’єктний склад, тобто коло осіб, що мають право на захист, і осіб, які його здійснюють; об’єкт, предмет захисту тощо.

Межі захисту авторських і патентних прав можна також визначати за принципами правової охорони – за національним режимом, режимом найбільшого сприяння тощо. Велике значення має окреслення законодавчих меж захисту, в рамках яких відбувається захист; встановлення територіальних меж та формулювання принципів міжнародної правової охорони об’єктів авторського чи патентного права. 

Захист авторських і патентних прав у більшості випадків здійснюють відповідні органи, тому межі захисту зазначених прав необхідно встановлювати, виходячи з того, якими органами він здійснюється.

Досліджуючи процесуальні аспекти меж захисту авторських прав, прав на винаходи, промислові зразки тощо при їх порушенні, потрібно вирішити питання про відмежування цивільної юрисдикції від господарської, адміністративної від кримінальної. Обгрунтовується висновок, що в цьому аспекті важливо встановити функціональні межі захисту, задля того, щоб уникнути дублювання, змішування функцій різних органів, що здійснюють захист.

Ключові слова


захист авторських і патентних прав; межі захисту авторських і патентних прав; визначення меж захисту авторських і патентних прав

Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109218

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.