ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЮРИСДИКЦІЯ» ТА ЇЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ

Автор(и)

  • К. В. Пуринова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2016.2(29).109253

Ключові слова:

юрисдикція, міжнародне публічне право, територіальність, екстериторіальність

Анотація

У статті розглядається визначення поняття «юрисдикція держави», аналізуються існуючі у міжнародному праві підходи до визначення її сутності. У процесі проведення дослідження, використовуючи один із підходів, автор доходить висновку стосовно існування таких видів юрисдикції: за сферою дії — територіальна та екстериторіальна; за обсягом — повна та обмежена.
Територіальна юрисдикція реалізується державою у повному обсязі в межах її державного кордону.
В обмеженому обсязі держава реалізує юрисдикцію (юрисдикційні права) в
межах континентального шельфу, виключної економічної зони, прилеглої зони.
Екстериторіальність, у свою чергу, може бути реалізована лише у встановлених міжнародним правом випадках на території інших держав або на міжнародних територіях.

Біографія автора

К. В. Пуринова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

K. V. Purinova

Посилання

Лехин И. Ф. Словарь иностранных слов [Текст] / И. Ф. Лехин, Ф. Н. Петров. — Изд. 4-е, испр. и перераб. — М. : Иностранные и национальные словари, 1954–1955. — 854 с.

Проект Декларации прав и обязанностей государств от 6 декабря 1949 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzllib.su/articles/8784-Проект_Декларации_ прав_и_обязанностей_государств_от_6_декабря_1949_г._(прин_Комиссией_международ-ного/1.html — Название с экрана.

Ryngaert C. Jurisdiction in International Law: United States and European Perspectives // Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid / C. Ryngaert [Электронный ресурс] — Режим доступа : https://lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/911/2/doctoraat.pdf — Название с экрана.

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_048 — Название с экрана.

Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_047 — Название с экрана.

Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_057 — Название с экрана.

Фисенко И. В. Проблемы экстерриториальной юрисдикции в международном уголовном праве [Текст] / И. В. Фисенко // Белорусский журнал международного права и международных отношений. — 1996. — № 1. — С. 33–36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-30

Номер

Розділ

Міжнародне право