ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • С. С. Святошнюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.2(31).132980

Ключові слова:

кредитний договір, порушення договору, правові наслідки порушення договору, розірвання договору

Анотація

У статті висвітлюються окремі аспекти правових наслідків порушення
кредитного договору. Особлива увага приділяється таким правовим наслідкам, як сплата неустойки та розірвання договору. Наводяться правові позиції Верховного Суду України з питань, що розглядаються.

Біографія автора

С. С. Святошнюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

S. S. Svyatoshnyuk

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435‑IV. URL: //zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi (дата звернення: 5.09.2017).

Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 11.07.2013 // Офіц. сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. URL: http:// zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 1.09.2017).

Витрянский В. В. Проблемы арбитражно-судейской защиты гражданских прав участников имущественного оборота : автореф. дис. … д. ю. н. М., 1996. 23 с.

Подцерковний О. П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. Київ: Юстініан, 2006. 426 c.

Иоффе О. С. Избранные труды : в 4 т. Т. 3 : Обязательственное право. СПб., 2004. 837 c.

Безклубий І. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми : монографія. К. : Київський університет, 2005. 378 c.

Витрянский В. В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения, исполнения. М. : Статут, 2005. 488 c.

Баранова Л. М. Невиконання або неналежне виконання як види порушення зобов’язання. URL:dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/.../Baranova_87.pdf. (дата звернення: 7.09.2017).

Проценти та штрафні санкції на заборгованість по кредиту нараховуються боржнику або поручителю і після ухвалення рішення про задоволення вимог кредитора до його фактичного виконання (ВСУ від 25 травня 2016 р. у справі № 6–157цс16). URL: http://protokol.

com.ua/ru/protsenti_ta_shtrafni_sanktsii_na_zaborgovanist_po_kreditu_narahovuyutsya_borgniku/ (дата звернення: 10.09.2017).

Правова позиція ВСУ у справі за № 6–133цс17 (ВСУ, 22.02.2017). URL: http://protokol.com.ua/ua/vsu_ipoteka_ne_pripinyaetsya_yakshcho_kreditor_ne_skoristavsya_svoim_pravom_na_pidstavi_rishennya_sudu_pro_zadovolennya_vimog_za_rahunok_predmeta_tsiei_ipoteki/ (дата звернення: 1.09.2017).

Канзафарова І. С. Підстави для зміни або розірвання договору за чинним ЦК України // Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, 26–28 листопада 2014 року, м. Одеса /

відп. ред.: І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ. Одеса : Астропринт, 2014. С. 159–168.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-05

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право