Том 22, № 2(31) (2017)

Зміст

Цивільне та земельне право

ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГУ PDF
А. Л. Святошнюк 8-14
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ PDF
С. С. Святошнюк 15-20

Господарське право

ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ МАЙНОВИХ ТА НЕМАЙНОВИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ PDF
А. В. Смітюх 21-27

Право соціального забезпечення

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОРМ ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ НОРМ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
А. В. Скоробагатько 28-35

Медичне право

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
Н. С. Василевська 36-46

Порівняльне правознавство

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ PDF
І. О. Голоденко 47-53
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ТА ІНШЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ КРАЇН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Є. М. Корнеєва 54-63
Відшкодування збитків як правовий наслідок порушення договорів за законодавством України, Німеччини та Франції PDF
Л. П. Мартинюк 64-75