СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • Н. С. Василевська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.2(31).133025

Ключові слова:

медичне страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, загальнообов’язкове соціальне медичне страхування

Анотація

У статті проведено аналіз сучасної нормативної бази України, яка забезпечує функціонування обов’язкового страхування у сфері охорони здоров’я. Висвітлено існуючі проблеми окремих видів такого страхування та запропоновано їх розмежування за галузевою приналежністю.

Біографія автора

Н. С. Василевська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

N. S. Vasilevskaya

Посилання

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр (Дата звернення: 10.08.2017).

Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності

або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.1998 р. № 1642. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1642–98-п (Дата звернення:10.08.2017).

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (Дата звернення: 10.08.2017).

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL:zakon.rada.gov.ua/laws/show/322–08 (Дата звернення: 10.08.2017).

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : у 2 т. / В. Г. Ротань [та ін.]. Т. 2. 2-ге вид., перероб. і доп. Х. : Фактор, 2010. 800 c.

Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр (Дата звернення: 10.08.2017).

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр (Дата звернення: 12.08.2017).

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105–14 (Дата звернення: 12.08.2017).

Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування : проект Закону України від 30.07.2015 р. № 2462а. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2462 %E0&skl=9 (Дата звернення: 12.08.2017).

Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні : проект Закону України від 01.08.2016 р. № 4981–2. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59862 (Дата звернення: 12.08.2017).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу): рішення Конституційного Суду України від 29.05.2002 р. № 10-рп / 2002 (справа № 1–13/2002). URL:zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710–02 (Дата звернення: 12.08.2017).

Пояснювальна записка до проекту закону України «Про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні», який зареєстровано 30.06.2009 р. за № 4744. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id35697 (Дата звернення: 12.08.2017).

Скороход А. В. Медико-соціальне обґрунтування моделі добровільного медичного страхування в системі бюджетно-страхової медицини (на прикладі Сумської області) : автореф. дис. ... к.м.н. : 14.02.03. К., 2015. 22 c.

Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.11.2005 р. № 606. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1455–05

(Дата звернення: 12.08.2017).

Про затвердження переліку професійних захворювань : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. № 1662: URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1662–2000-п (Дата звернення: 12.08.2017).

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 р. № 6. URL: zakon.rada.gov. ua/laws/show/ru/v0006700–92 (Дата звернення: 12.08.2017).

Про протидію захворюванню на туберкульоз : Закон України від 05.07.2001 р. № 2586-III. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2586–14 (Дата звернення: 14.08.2017).

Про захист населення від інфекційних хвороб : Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-III. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645–14 (Дата звернення: 14.08.2017).

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004–12 (Дата звернення: 14.08.2017).

Про психіатричну допомогу : Закон України від 22.02.2000 р. № 1489-III. URL: zakon. rada.gov.ua/laws/show/1489–14 (Дата звернення: 14.08.2017).

Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ : Закон України від 12.12.1991 р. № 1972-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972–12 (Дата звернення: 14.08.2017).

Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.12.2003 р. № 580. URL: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20031212_580.html (Дата звернення: 14.08.2017).

Про ветеринарну медицину : Закон України від 25.06.1992 р. № 2498-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498–12 (Дата звернення: 14.08.2017).

Про затвердження Умов обов’язкового (додаткового) страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1994 р. № 116. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/116–94-п (Дата звернення: 14.08.2017).

Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат : Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. № 24. URL: zakon.

rada.gov.ua/laws/show/z0715–07 (Дата звернення: 14.08.2017).

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464–17 (Дата звернення: 14.08.2017).

Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності : Закон України від 08.02.2012 р. № 237. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/237–2012-п (Дата звернення: 14.08.2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-06

Номер

Розділ

Медичне право