ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ

Автор(и)

  • І. О. Голоденко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.2(31).133034

Ключові слова:

послуги, освітні послуги, об’єкт цивільних прав

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття освітньої послуги в системі об’єктів цивільних прав. На підставі огляду правової літератури вивчені теоретичні підходи до визначення освітніх послуг, аналізуються специфіка і особливості освітніх послуг в системі послуг українського законодавства та освітнього законодавства Німеччини.
Звертається увага, що в юриспруденції не склалося єдиної думки щодо
розкриття змісту поняття «освітня послуга».

Біографія автора

І. О. Голоденко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

I. A. Golodenko

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435–15 (дата звернення: 01.10.2017).

Рєзнікова В. В. Сутність категорії «послуга»: аналіз існуючих концепцій // Вісник господарського судочинства. 2009. № 1. С. 58–68.

Дзюбенко О. Л. Поняття та класифікація послуг вищої освіти в Україні // Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 2. С. 44–49.

Айдрус И. А., Филиппов В. М. Мировой рынок образовательных услуг. М. : РУДН, 2008. 194 c.

Мышенко С. А. Право на высшее образование в системе законодательства Германии // Вестник ИрГТУ. 2014. № 3 (86). С. 285–287.

Грицай (Лоозе) Я. О. Специфика и нормативно-правовое поле деятельности частных университетов в Германии // Науковий огляд. 2016. № 1 (22). С. 1–12.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2945-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145–19 (дата звернення: 05.10.2017).

Баталова О. С. Специфика образовательной услуги как основа маркетинговой политики ВУЗа. М. : РИОР, 2011. С. 7–12.

Петрова Т. Ринок освітніх послуг і ринок праці: проблеми взаємозв’язку і взаємодії //Україна, аспекти праці. 2006. № 4. С. 3–18.

Куров С. В. Образовательные услуги: гражданско-правовой аспект: учебное пособие. М.: РАГС. 1999. 120 с.

Галайда О. В. Экономические аспекты зарубежного опыта предоставления образовательных услуг и возможности его использования в Российской Федерации : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2008. 193 c.

Зыков В. В. Многоуровневая подготовка специалистов в контексте модернизации российского образования : монография. Т., 2003. 80 c.

Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості // Освіта і управління. 2006. № 1(9). С. 156–164.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-06

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство