Відшкодування збитків як правовий наслідок порушення договорів за законодавством України, Німеччини та Франції

Автор(и)

  • Л. П. Мартинюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2017.2(31).133059

Ключові слова:

збитки, відшкодування збитків, правові наслідки порушення договорів, законодавство України, Німеччини та Франції

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей відшкодування збитків, завданих порушенням договорів, за законодавством України, Німеччини та Франції.
Акцентується увага на тому, що відшкодування збитків у праві всіх країн, що вивчаються, є одним із найчастіше використовуваних правових наслідків порушення договорів. Визначаються відмінності правового регулювання відшкодування збитків, завданих порушенням договорів, в Україні, Німеччині та Франції.

Біографія автора

Л. П. Мартинюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

L. P. Martinyuk

Посилання

Принципи Європейського договірного права. URL: mgu-commercial-law.ru

Про тури на організацію подорожей, відпусток та кругових поїздок: Директива ЄС від 13 червня 1990 р. URL: http://icqc.lv/ru/directive-eu.php

Про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції: Директива ЄС від 8 червня 2000 р. URL: http://icqc.lv/ru/directive-eu.php

Про права споживачів: Директива ЄС від 25 жовтня 2011 р. URL: http://icqc.lv/ru/directive-eu.php

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-ІV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435–15.

Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції: Закон України від 19.05.2011 № 3390-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3390–17

Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023–12

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95

Німецький цивільний кодекс від 18.08.1896. URL: http://www.pravo.vuzlib.su

Французький цивільний кодекс (Кодекс Наполеона) / Пер. з фр. В. Захватаєв; Передмова: А. Довгерт, В. Захватаєв; Додатки 1–4: В. Захватаєв; Відп. ред. А. Довгерт. К.: Істина, 2006. 1008 с.

Актуальная судебная практика по гражданским делам Германии. URL: http://www.advokatengelmann.de/index.php?do=cat&category=ziv_recht_gericht-2

Аналіз судової практики з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів. URL:http://www.scourt.gov.ua

Глобенко О. А. Договорное право зарубежных государств. М., 2009. 931 с. // URL: https://refdb.ru/look/2336809.html

Крисань Т. Є. Класифікація збитків у цивільному праві України / Т. Є. Крисань // Актуальні проблеми держави і права. 2011. № 59. 596 с.

Комаров А. С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. 206 с.

Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Том I.: Пер. с нем. М.: Международ. отношения, 1998. 480 с.

Remy Ph. La responsabilite contractuelle: historie d’un faux concept // Revue trimestrielle de droit civil. № 2. avr. — juin 1997. P. 323–355.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-06

Номер

Розділ

Порівняльне правознавство