ДОГОВОРИ ТИПУ CLICK-WRAP І BROWSE-WRAP: ОСОБЛИВОСТІ І ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • Н. Ю. Філатова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • О. С. Бережняк Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).133063

Ключові слова:

онлайн-контракти, click-wrap agreements, browse-wrap agreements, тест на розумну взаємодію між сторонами, критерій durable medium

Анотація

У статті проаналізовано особливості договорів типу сlick-wrap і browse-wrap. Визначено сфери їх використання та відмінності. Проаналізовано судову практику використання цих договорів у США та ЄС. Здійснено аналіз підходів до визначення критеріїв дійсності click-wrap та browse-wrap договорів: тест на розумну взаємодію між сторонами (суди США) та durable medium тест (Суд правосуддя ЄС). Зроблено спробу відповісти на питання, чи потрібно окреме регулювання процедури укладення таких договорів у вітчизняному законодавстві. На основі проведеного дослідження сформульовано такий висновок: внесення спеціальних змін до відповідних положень чинного законодавства є недоцільним, проте необхідно прагнути до застосування на практиці цих нових договірних конструкцій з урахуванням тлумачення чинного законодавства та принципів договірного права.

Посилання

Савельев А.І. Електронна комерція в Росії без ЕЦП: ілюзія чи реальність? (рос.). URL:http://barton.ru/arhiv-novostej/elektronnaya-kommerciya-v-rossii-bez-ecpillyuziya-ili-realnost/ (дата звернення: 25.03.2018).

Kim Nancy S. [2014] Two Alternate Visions of Contract Law in 2025. URL: https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1082&context=fs (дата звернення: 25.03.2018).

Johansson Andreas [2015] The En for ceability of Click-wrap Agreements URL:http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:807840/FULLTEXT01.pdf (дата звернення: 25.03.2018).

Носова І. Що таке обгорткова ліцензія (рос.). URL: https:// www. itweek.ru/themes/detail.php?ID=41814?ID=41814 (дата звернення: 25.03.2018).

Паламарчук І. Огляд ліцензійних угод, які укладаються нестандартними способами: сlick-wrap, browse-wrap, open-source і вільні ліцензії з позиції поправок в ГК РФ (рос.). URL: https://www.audit-it.ru/articles/soft/a115/757840.html (дата звернення: 25.03.2018).

Browse-wrap Agreement (Glossary). URL:https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-508-6048?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 (дата звернення: 25.03.2018).

Furtad, Rebecca [2016] E-contracts Whatare Shrink Wrap, Click-Wrap, and Browse-Wrap Agreements? URL: https://blog.ipleaders.in/e-contracts-shrink-wrap-click-wrapbrowse-wrap-agreements/ (дата звернення: 25.03.2018).

Rachel Cullinane, Jaqueline Nunez, Elizabeth Schaul and Ross Mc Donagh, andallothers v. Uber Technologies, Inc. Case 1:14-cv-14750-DPW [2016]. URL:https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-mad-1_14-cv-14750/pdf/USCOURTS-mad-1_14-cv-14750-1.pdf (дата звернення: 25.03.2018).

Kim Nancy S. [2014] Two Alternate Visions of Contract Law in 2025. URL: https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1082&context=fs (дата звернення: 25.03.2018).

Johansson Andreas [2015] The En for ceability of Click-wrap Agreements URL: http://www.diva-portal.org/ smash/get/diva2:807840/FULLTEXT01.pdf (дата звернення: 25.03.2018).

The 2-step “Reasonable Communicativeness” test .URL: https:// termsfeed.com/ blog/reasonable-communicativeness/ (дата звернення: 25.03.2018).

Content Services Ltd v. Bundes arbeits kammer. Case C‑49/11 [2012].URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0049 (дата звернення: 25.03.2018).

El Majdoub v Cars On The Web. Deutschland GmbH. Case C‑322/14 [2015]. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164356&doclang=EN (дата звернення: 25.03.2018).

FCA Explores Meaning of “Durable Medium” on Website. URL: https://www.natlawreview.com/article/fca-explores-meaning-durable-medium-website (дата звернення: 25.03.2018).

General Data Protection Regulation. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 (дата звернення: 25.03.2018).

General Data Protection Regulation. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 (дата звернення: 25.03.2018).

ICO recommends opt-in communications units GDPR guidance URL: https://www.civilsociety.co.uk/news/ico-recommends-active-opt-in-communications-in-its-gdprguidance.html (дата звернення: 25.03.2018).

Порядок укладення договорів в електронній формі за законодавством України. URL: https://bg.od.court.gov.ua/sud1507/pres-centr/news/293345/ (дата звернення: 25.03.2018).

Філатова Н.Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз // Проблеми законності. 2017. Вип. 139. С. 70–73.

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII // Голос України від 29.09.2015 № 180.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-15

Номер

Розділ

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права