МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МИТНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОНТРАФАКТНІЙ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • В. В. Нижникова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).133828

Ключові слова:

контрафактна продукція, міжнародне співробітництво, митні органи, міжнародній договір.

Анотація

Досліджено міжнародне співробітництво у сфері протидії контрафактній продукції, так як проблема переміщення контрафакту має трансграничний характер. Охарактеризовані  міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють статус контрафактної продукції  та проведений аналіз з чинним законодавством України. Перераховані дії, які сприяють розвитку нових способів протидії контрафакту, а також вдосконалюють  існуючі, за допомогою грамотної імплементації досвіду зарубіжних країн.

Біографія автора

В. В. Нижникова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

V.V. Nyzhnykova

Посилання

Митний кодекс України: Закон Україні від 13.03.2012 р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 10.06.2018)

Митний кодекс України: науково-практичний коментар / В.Ю. Хомутиннік, Т.І. Єфименко, П.В. Пашко, М.Г. Шульга [та ін.]; за заг. ред. В.Ю. Хомутинніка. К.: Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», 2012. Т.3. 504 с.

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй: Міжнародна декларація від 24.10.1970 р. № 995_569. [Електронний ресурс]. // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_569 (дата звернення: 10.06.2018)

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.06.2018)

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-15. [Електронний ресурс]. // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15 (дата звернення: 10.06.2018)

Про затвердження Порядку проведення робочих зустрічей керівника митниці та його заступників з представниками митного органу суміжної іноземної держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. № 1956. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1956-2003-%D0%BF (дата звернення: 10.06.2018)

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур: Конвенція від 26.06.1999 р. № 995_643. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_643 (дата звернення: 10.06.2018)

Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства: Конвенція від 23.05.2000 р. № 995_926. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_926 (дата звернення: 10.06.2018)

Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності: Міжнародна угода від 06.12.2005 р. № 981_018. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення: 10.06.2018)

Протокол про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі. УГОДА про спрощення процедур торгівлі : Міжнародна угода від 04.11.2015 р. № 981_053. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_053 (дата звернення: 10.06.2018)

Міжнародна конвенція про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин: Конвенція від 27.06.2003 р. № 976_011. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/976_011 (дата звернення: 10.06.2018)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-16

Номер

Розділ

Міжнародне та європейське право, зовнішньоекономічна діяльність