РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ДОТРИМАННІ ПРИНЦИПУ СУБСІДІАРНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ЄС

Автор(и)

  • М. О. Саракуца Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • М. М. Ячменська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).133971

Ключові слова:

Європейський Союз, принцип субсидіарності, Лісабонська угода, національні парламенти, компетенція ЄС

Анотація

У статті досліджено принцип субсидіарності у діяльності Європейського Союзу, висвітлено погляди вітчизняних та іноземних науковців стосовно поняття та сутності принципу субсидіарності,  проаналізовано нормативну базу ЄС та міжнародні акти з цього питання, розглянуто основні новели Лісабонської угоди щодо контролю з боку національних парламентів держав-членів ЄС за додержанням принципу субсидіарності у діяльності інститутів ЄС.

Біографії авторів

М. О. Саракуца, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

M.O. Sarakutsa

М. М. Ячменська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

M.M. Yachmenska

Посилання

Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality [Text] //Blackstone’s EU Treaties and legislation/ N.Foster (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2014. pp.125-128

Гомцян С.В. Динамика развития субсидиарности в Европейском Союзе /С.В. Гомцян/ Вестник международных организаций.– 2007.-№ 6. – С.54.

Савіовський М.Ю. Принцип субсидіарності в історії європейської політико-правової думки / М.Ю. Савіовський // Трипільська цивілізація. – 2012. - № 8. - С. 31.

Althusius J. Politica. Indianapolis: Liberty Fund, 1995. P. 18.

Алексеев О.Б. Субсидиарность и пространственное развитие / О.Б. Алексеев // Тексты форума по проблематике регионального развития [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/ csi/textforum2.htm

Гоці С. Урядування в об'єднаній Європі. — К., 2003. — С. 104.

Dinan D. Ever Closer Union: An introduction to European Integration. L., 1999. P.158

Бусыгина И.М. Концептуальные основы европейского регионализма: проблемы европейского регионализма / И.М. Бусыгина // Докл. Ин-та Европы РАН.- 1999. - № 61.

Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право / А.І. Дмитрієв. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 485.

Михалева Т.Н. Принцип субсидиарности в праве Европейского Союза: предел наднациональности или ее развитие /Т.Н. Михалева [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/172850/1/145-155.pdf

Єдиний європейський акт: Міжнародний документ від 17.02.1986 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_028

Consolidated version of the Treaty on the European Union [Текст] / Blackstone’s EU Treaties and legislation/ N.Foster (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2014. pp.1-20

Договір про заснування Європейської Спільноти: Міжнародний документ від 25.03.1957 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_017

Annex to the Conclusions of the Presidency of the European Council at Edinburgh, 11-12 December 1992. режим доступа- http://www.european-council.europa.eu/

Duff Andrew. Towards a Definition of Subsidiarity II Subsidiarity within the European Community/ Andrew Duff. - London. Buckingham Palace Road. Federal Trust for Education and Reserch. 1996. - P.9.

Протокол про застосування принципів субсидіарності та пропорційності: Міжнародний документ від 02.10.1997 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_641

Brussels drops plans for EU law limiting right to strike [Electronic resource]. URL: http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/brussels-drops-plansfor-eu-law-limiting-right-to-strike/ (date of access: 01.08.2016.

Декларація Конференції Головуючих осіб національних парламентів «Парламентське бачення міжнародного співробітництва на зорі третього тисячоліття»: Міжнародний документ від 01.09.2000 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_888

Лісабонський договір про внесення змін до Договору про Європейський союз та Договір про заснування Європейського співтовариства // Official Journal. Серія С. – 13.12.2007. - Vol. 50. - № 306

Протокол про роль національних парламентів у Європейському Союзі: Міжнародний документ від 02.10.1997 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_621

Васильева Т.А. Влияние европейской интеграции на деятельность парламентов государств-членов / Т.А. Васильева - [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-evropeyskoy-integratsii-na-deyatelnost-parlamentov-gosudarstv-chlenov-es

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Міжнародне та європейське право, зовнішньоекономічна діяльність