DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134143

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОМБУДСМЕНА В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

А. В. Левенець, Л. О. Корчевна

Анотація


У статті досліджуються питання сутності та змісту спеціалізованих омбудсменів в системі захисту прав людини; визначаються види та роль цих інституцій в зарубіжних країнах; аналізуються перспективи їх впровадження в Україні. В результаті комплексного дослідження обґрунтовано необхідність першочергового впровадження в національний правозахисний механізм омбудсмена з прав дитини, військового та фінансового омбудсменів.


Ключові слова


спеціалізований омбудсмен; омбудсмен з прав дитини; військовий омбудсмен; фінансовий омбудсмен.

Повний текст:

PDF

Посилання


Голяк Л. В. Становлення та розвиток інституту спеціалізованого омбудсмана // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2011. Вип. 1.С. 61–67. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Nvamu_pr_ 2011_1_11 (дата звернення:10.05.2018).

Палєєва Ю. С. Спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних країнах: досвід для України // Альманах міжнародного права. 2015.Випуск 7. С. 84–91.

Ясеновська М., Бондаренко А. Права дитини: матеріали, підготовлені в рамках річної доповіді «Права людини в Україні 2016» URL: https://helsinki.org.ua/pravadytyny-m-yasenovska-a-bondarenko (дата звернення: 10.05.2018).

Про Уповноваженого Президента України з прав дитини: Положення Президента України, затверджене 11 серпня 2011 року з наст. змінами URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/811/2011 (дата звернення: 10.05.2018).

Права дитини: інформація про підрозділ на офіційному веб-сайті Уповноваженого Верховної ради України з прав людини. URL: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/ (дата звернення: 10.05.2018).

Закриницька В. Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод і законних інтересів дітей: зарубіжний досвід досвід / В. Закриницька // Вісник академії правових наук України. 2012. № 4 (71). С. 346–356.

Марцеляк О. В. Інститут військового омбудсмена та перспективи його створення в Україні // Часопис Київського університету права. 2003. № 3. С. 29–33.

Сирота А. І. Фінансовий омбудсмен як позасудова система регулювання спорів на фінансовому ринку України // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2013. № 4 (63). С. 67–71.