ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОМБУДСМЕНА В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • А. В. Левенець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Л. О. Корчевна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134143

Ключові слова:

спеціалізований омбудсмен, омбудсмен з прав дитини, військовий омбудсмен, фінансовий омбудсмен.

Анотація

У статті досліджуються питання сутності та змісту спеціалізованих омбудсменів в системі захисту прав людини; визначаються види та роль цих інституцій в зарубіжних країнах; аналізуються перспективи їх впровадження в Україні. В результаті комплексного дослідження обґрунтовано необхідність першочергового впровадження в національний правозахисний механізм омбудсмена з прав дитини, військового та фінансового омбудсменів.

Біографії авторів

А. В. Левенець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

A.V. Levenets

Л. О. Корчевна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

L. O. Korchevna

Посилання

Голяк Л. В. Становлення та розвиток інституту спеціалізованого омбудсмана // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2011. Вип. 1.С. 61–67. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Nvamu_pr_ 2011_1_11 (дата звернення:10.05.2018).

Палєєва Ю. С. Спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних країнах: досвід для України // Альманах міжнародного права. 2015.Випуск 7. С. 84–91.

Ясеновська М., Бондаренко А. Права дитини: матеріали, підготовлені в рамках річної доповіді «Права людини в Україні 2016» URL: https://helsinki.org.ua/pravadytyny-m-yasenovska-a-bondarenko (дата звернення: 10.05.2018).

Про Уповноваженого Президента України з прав дитини: Положення Президента України, затверджене 11 серпня 2011 року з наст. змінами URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/811/2011 (дата звернення: 10.05.2018).

Права дитини: інформація про підрозділ на офіційному веб-сайті Уповноваженого Верховної ради України з прав людини. URL: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/ (дата звернення: 10.05.2018).

Закриницька В. Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод і законних інтересів дітей: зарубіжний досвід досвід / В. Закриницька // Вісник академії правових наук України. 2012. № 4 (71). С. 346–356.

Марцеляк О. В. Інститут військового омбудсмена та перспективи його створення в Україні // Часопис Київського університету права. 2003. № 3. С. 29–33.

Сирота А. І. Фінансовий омбудсмен як позасудова система регулювання спорів на фінансовому ринку України // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2013. № 4 (63). С. 67–71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право