ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПОДАЛЬШОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ "УКРАЇНА – ЄС" У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • В. В. Чайковська Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134152

Ключові слова:

імплементація, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейський Союз, зовнішньоекономічне законодавство

Анотація

У статті розглядаються окремі проблеми модернізації зовнішньоекономічного законодавства відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Наводяться пропозиції впровадження дієвих засобів технічного регулювання, що не шкодять економіці України, прискорення прийняття актів митного регулювання, спрощення режиму реєстрації філій європейських суб’єктів господарювання в Україні, а також вироблення інтерпретаційних засад застосування правил СОТ у взаєминах Україна – ЄС.

Біографія автора

В. В. Чайковська, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

V. V.  Chaikovska

Посилання

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://eu-ua.org/sites/default/files/imce/layout_16_02_final.pdf (дата звернення: 14.06.2018)

Висновок Головного експертного управління Верховної Ради на на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (реєстр. № 7123 від 19.09.2017 р.) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511 =62562&pf35401=437634 (дата звернення: 14.06.2018)

Драпайло Ю. З. Правові проблеми реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні / Ю. З. Драпайло // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва. Одеса: Юридична література, 2015. С. 522-524.

Загнітко О. П. Усунення колізій законодавства щодо суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / О. П. Загнітко, В. А. Малига // Правничий часопис Донецького університету. 2005. № 2. С. 60-65.

Крат В. І. Особливості правового регулювання філій та представництв / Василь Крат // Нотаріат для вас. 2010. № 5. С. 34-42.

Щербак І.А. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності відокремлених підрозділів підприємства / І. А. Щербак // Підприємництво, господарство і право. 2007. № 5. С. 54-56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Міжнародне та європейське право, зовнішньоекономічна діяльність