АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СПОРІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВИБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. А. Стукаленко Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134153

Ключові слова:

вибори Президента України, виборчі спори, адміністративні суди, предметна юрисдикція

Анотація

В статті висвітлено актуальні  питання пов’язані з юрисдикцією  виборчих спорів під час виборів Президента України. Зазначено, що на вибір суду першої інстанції впливає суб’єктний склад спору  та його   предмет,  процесуальний статус учасника. Визначено основні механізми захисту прав та інтересів учасників виборчого спору із урахуванням європейських стандартів.

Біографія автора

В. А. Стукаленко, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

V.A.  Stukalenko

Посилання

Виборчі спори: експертна оцінка якості судових рішень (місцеві вибори 2015 року) Аналітичний звіт / Проект USAID «Справедливе правосуддя»; ХМГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень»: Т. Калмиков, В. Кохан, О. Сердюк, М. Буроменський, С.Кальченко, Ф. Веніславський. Харків, ІПГД. 2016. 58 с.

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. URL: http://jrc.org.ua/strategy (дата звернення: 09.06.2018.)

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http:.//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр) (дата звернення: 09.06.2018.)

Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV ( Редакція від 05. 05. 2018). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 09.06.2018.)

Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 № 474-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14 (дата звернення: 09.06.2018.)

Кодекс належної практики у виборчих справах: керівні принципи та пояснювальна доповідь, ухвалені венеціанською комісією на 52-й сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року). URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD (2002)023rev-ukr (дата звернення: 09.06.2018.)

Joint Opinion on the Draft Law on Election of People’ Deputies of Ukraine adopted by the Council for Democratic Elections and by the Venice Commission [Електронний ресурс] // Режим доступу. URL: http: //www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)037-e.aspx

Закон «Про вибори Президента України» – владі не на часі вносити зміни, хоча такі зміни вкрай потрібні. URL: https://ridna.in.ua/2018/01/24/zakon-pro-vibori-prezidenta-ukrayini-vladi-ne-na-chasi-vnositi-zmini-hocha-taki-zmini-vkray-potribni/

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон від 03.10.2017 № 2147-VIII (редакція – прийняття від 03.10.2017.) URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147-19/page (дата звернення: 08.06.2018.)

Антикоррупционный суд: все что нужно знать о законе. URL: https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20180607-antykoruptsijnyj-sud-vse-shho-potribno-znaty-pro-zakon-i-golovnyj-spirnyj-moment/.

Сергій Штогун. Cудова реформа: кодекси нові – проблеми старі. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/cudova-reforma-kodeksy-novi-problemy-stari/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес