ПРИМУСОВЕ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕНЬ НА МАЙНО БОРЖНИКА

Автор(и)

  • Т. О. Гуржій Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Є. О. Музичка Національний університет харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134155

Ключові слова:

примусове виконання, виконавче провадження, рішення майнового характеру, боржник, стягнення

Анотація

Стаття присвячена аналізу практичних та нормативно-правових питань примусового звернення стягнень на майно боржника. Висвітлено актуальні проблеми примусового виконання рішень майнового характеру, зроблено висновок про їх обумовленість недоліками правового регулювання. Визначено місце звернення стягнення на майно боржника в системі заходів примусового виконання рішень майнового характеру. Розглянуто особливості звернення стягнень на окремі види майна. Обґрунтовано доцільність обов’язкового залучення суб’єкта оціночної діяльності до оцінки майна, що вилучається в примусовому порядку

Біографії авторів

Т. О. Гуржій, Київський національний торговельно-економічний університет

T.O.  Gurzhiy

Є. О. Музичка, Національний університет харчових технологій

E.O. Muzychka

Посилання

Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII // Офіційний вісник України. 2016. № 53. Ст. 1852.

Верба О. Б. Особливості визнання судом мирової угоди на стадії виконавчого провадження. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2008. № 3. С. 121-129.

Гуржій А. В. Примусове виконання судових рішень у світлі розвитку вітчизняного законодавства / А. Гуржій // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, (18-19 травня 2017 року) // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2017. С. 196-201.

Gurzhiy A. V. Procedures subjects of the cases regarding violation of freight traffic safety laws / A. V. Gurzhiy // Нerald of кyiv national university of trade and economics. 2013. № 6 (92). Р. 148-162.

Корнейчук С. П. Адміністративний примус в діяльності органів примусового виконання рішень судів та інших органів публічної адміністрації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Дніпропетровськ, 2015. 208 с.

Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження в Україні : навч. посіб. для вищ. навч. закл., ; Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. К.: Атіка, 2002. 480 с.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-42. Ст. 492.

Податковий Кодекс України (у редакції від 27.02.2018) // Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст.112.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV // Офіційний вісник України. 2004. № 30. Том 1. Ст. 140.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 // Офіційний вісник України. 2016. № 2. Ст. 108.

Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень: Наказ Міністерства юстиції України від 30.09.2016 № 2832/5 // Офіційний вісник України. 2016. № 76. Ст. 2559.

Звіт про роботу органів державної виконавчої служби у 2014 році // Офіційний веб-сайт Державної виконавчої служби України. URL: https:// http://dvs.gov.ua/media/files_for_pages/__2015_doc.pdf (дата звернення 14.06.2018)

Звіт про роботу органів державної виконавчої служби у 2015 році // Офіційний веб-сайт Державної виконавчої служби України. URL: https:// http://dvs.gov.ua/media/files_for_pages/__2016_doc.pdf (дата звернення 14.06.2018)

Мін’юст презентував результати роботи виконавчої служби у 2017 році та плани на поточний рік [Електронний ресурс]: Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України // Режим доступу: https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-prezentuvav-rezultati-roboti-vikonavchoi-slujbi-u-2017-rotsi-ta-plani-na-potochniy-rik (дата звернення 14.06.2018)

Звіт про роботу органів ДВС Полтавської області за 12 місяців 2017 року // Офіційний веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України. URL: https://www.just.gov.ua/content/70/ (дата звернення 14.06.2018)

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Про організацію роботи щодо інформаційної взаємодії Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної виконавчої служби України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України від 08.10.2012 р. № 1480/5/868 // Офіційний вісник України. 2012 р. № 80. Ст. 3247.

Дешко Л.М. Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій: монографія / Л.М. Дешко. Ужгород, 2016. 486 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Сінюгіної Ірини Іванівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 376 у взаємозв'язку зі статтями 151, 152, 153 Цивільного процесуального кодексу України. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-11/card2#Card

Gurzhii Anna The decision-making process in administrative cases / A.V. Gurzhii // Rocznik Administracji Publicznej. 2017. № 3. S. 387-393.

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 № 1255-IV // Офіційний вісник України. 2003. №52. Том 1. Ст. 2734.

Deshko L. The reasons and motives for national court's decision: the practice of the European Court of Human Rights and national courts / L.N. Deshko // TEISE. 2016. №99. Р. 186-193.

Притуляк В. М. Процесуальні особливості звернення стягнення на майно боржника // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. 2014. Випуск 3. Том 1. С. 181-185.

Коваль О. Звернення стягнення на житло на підставі виконавчого напису нотаріуса: прогалини законодавства та шляхи їх виправлення // Вісник Академії правових наук України. 2013. № 1. С. 253–261.

Дешко Л. Основні напрямки вдосконалення конституційно-правового забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій / Л.М. Дешко // Право і суспільство. 2016. № 4. С. 3-9.

Про впорядкування відносин з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців : Наказ Міністерства юстиції України Міністерства юстиції України від 15.12.2015 р. № 2586/5 // Офіційний вісник України. 2015 р. № 98. Ст. 3383.

Порядок накладення арешту на цінні папери : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.1999 р. № 1774 // Офіційний вісник України. 1999. № 38. Ст. 57.

Гуржій А. В. Підстави адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення небезпечних, великоваговагових і великогабаритних вантажів / А. В. Гуржій // Наука і правоохорона. 2012. № 1. С. 181-188.

Гуржій А. В. Проблеми встановлення суб’єкта порушень правил перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів у процесі адміністративно-парвової кваліфікації /А. В. Гуржій // Вісник Запорзького національного університету. Серія : Юридичні науки. 2012. № 1. Ч. 2. С. 111-117.

Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008р. № 1102 // Офіційний вісник України. 2008. № 98. Ст. 3240

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-18

Номер

Розділ

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права