АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗАХИСНИКІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І. В. Гроза Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • А. В. Михайленко Одеський національний економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134297

Ключові слова:

захисник, злочини проти адвокатів, рівняння тренду, ряди динаміки, представник особи.

Анотація

В статті досліджується таке явище, як злочини проти захисника або представника особи. Проведено аналіз останніх статистичних даних, що були надані Генеральною прокуратурою України, з відомостями про кількість зареєстрованих упродовж 2013-2017 роки, січня-лютого 2018 року кримінальних правопорушень (проваджень), відповідальність за скоєння яких передбачена статтями 397- 400 Кримінального кодексу України, та результати їх досудового розслідування. За цими даними була виявлена тенденція зміни кількості, виконано статистичний аналіз та аналітичне згладжування ряду динаміки з застосуванням лінійного та поліноміального рівняння, а також здійснено статистичний прогноз на 2018-2019 роки.

Біографії авторів

І. В. Гроза, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

I.V. Groza

А. В. Михайленко, Одеський національний економічний університет

А.V. Mikhaylenko

Посилання

Александров Ю.В. Злочини проти правосуддя / Ю.В. Александров // Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: за станом з-ва і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р.; За ред. С.С. Яценка. К.: А.С.К., 2002. С. 804-844.

Тютюгін В.І., Борисов В.І., Гродецький Ю.В., Козак В.А., Орловський Р.С., Радутний О.Є., Шевченко Є.В. Злочини проти правосуддя / В.І.Тютюгін, В.І. Борисов, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, О.Є.Радутний, Є.В. Шевченко // [навч. посібник]; за заг. ред. проф. В.І. Борисова, проф. В.І. Тютюгіна (В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, Ю.В. Гродецький та ін.). Х. : Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. 160 с.

Сміх В.В. Кримінальна відповідальність за порушення права особи на пвову допомогу: [монографія] / В.В. Сміх; за заг. ред. М.І. Мельника. К.: Атіка, 2012. — 200с.

Соловьева Ю.И. Нарушения профессиональных прав адвокатов/ Ю.И. Соловьева // Актуальныепроблемыроссийского права. Адвокатура и нотариат. 2016. № 12 (73) декабрь. С.145-150.

Мороз А.О. Кваліфікуючі ознаки злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи /А.О. Мороз // Юридична наука. 2015. №7. С.128-136.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст.397-400.

Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.

Злочини проти адвокатів: ГПУ надала статистику з ЄРДР // Закон і бізнес. 04.04.2018 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/132500-zlochini_proti_ advokativ gpu _nadala_statistiku_z_erdr.html

Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временних рядов и прогнозирование / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. Москва: Финансы и статистика, 2001. 228 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-19

Номер

Розділ

Кримінальне право та кримінологія