СПЕЦІАЛЬНЫ ОЗНАКИ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ПЛОЩИНІ КОГНІТИВНОГО КОНСОНАНСУ

Автор(и)

  • О. V. Haran Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).166125

Ключові слова:

електронні докази, докази, ознаки, адміністративний судовий процес.

Анотація

Висвітлено проблеми формування теорії ознак електронних доказів та їх правова оцінка у площині інформатизації судочинства, судової реформи та запровадження електронних засобів доказування. Представлено та проаналізовано концепції, що відображають різні підходи до розуміння сутності ознак електронних доказів в адміністративному судовому процесі. Запропонована авторська  класифікація ознак  електронних доказів. Зроблено висновок, що сучасна теорія доказів знаходиться у стані трансформації під впливом інформатизації суспільства, проте  на цьому етапі розвитку  суспільства  –  це лише перші кроки істотних перетворень. Належне наукове осмислення ознак електронних доказів  дозволить в повній мірі використати  правову природу електронних доказів під час розгляду й вирішення адміністративних спорів та сприятиме підвищенню рівня захисту прав та інтересів учасників  адміністративного процесу.

Посилання

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05 2013 № 386-р. URL : https: //zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення 25.04.2019).

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015. URL: https: zakon2. rada. gov. ua/ laws /show /276/2015 (дата звернення 25.04.2019).

Драголюк К. Как использовать скриншоты в качестве доказательств в суде. Я и Закон. 27.12.2018. URL : https://yaizakon.com.ua/kak-ispolzovat-skrinshot-v-kachestve-dokazatelstva-v-sude/ (дата звернення 25.04.2019).

Павлова Ю. С. Поняття та правова природа електронних доказів у цивільному процесуальному праві. Актуальні проблеми держави і права, 2017, С.102-109. URL : http://dspace.onua. edu.ua/bitstream/handle/11300/9261/ Павлова%20Ю.%20С.%20Поняття%20та%20правова%20природа%20електронних%20доказів%20в%20теорії%20цивільного%20процесуального%20права.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 25.04.2019).

Lazko O. M. Prospects for the development of electronic (technical) means of proof in the civil process of Ukraine. European perspectives, 2015, № 1, P. 125-129.

Колпаков В. К., Гордєєв В. В. Докази та доказування в адміністративному судочинстві: моно¬гра¬фія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. 128 с.

Мойсеєнко Г. В. Оціночні поняття в адміністративному судочинстві України. URL : http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07/Moiseienko_diss.pdf (дата звернення 25.04.2019).

Model Law on Electronic Commerce adopted by the United Nations Commission on International Trade Law (1996, 16 December). URL : https: //www.un.org/documents/ga/res/51/ares51-162.htm (дата звернення 25.04.2019).

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, Ст. 446. URL : https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення 26.04.2019).

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради, 2017, № 48, ст.436. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (дата звернення 25.04.2019).

Каламайко А. Ю. Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання в цивільному процесі. Право та інновації. 2015. 2(10). С. 127-132.

Ухвала Верховного Суду від 12.04.2018 у справі №800/295/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1 (дата звернення 05.04.2019).

Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від14.12.2013 по адміністративній справі №826/19865/13-а. URL: http: //www. reyestr. court.gov.ua/Page/1 (дата звернення 25.04.2019).

Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.04.2018 р. №826/97/18 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1 (дата звернення 25.04.2019).

Про електронні ідентифікаційні та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та скасування Директиви 1999/93 / ЄС: Регламент (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року. URL: https: //czo.gov.ua/news-details?id=244 (дата звернення 25.04.2019).

Петренко В. С. Електронні докази як елемент інформаційних технологій у цивільному судочинстві. Young Scientist, 2018, № 1 (53), January, С. 111-115.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, Ст.356. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15 (дата звернення 25.04.2019).

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. Відомості Верховної Ради України, 2003, № 36, Ст.275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (дата звернення 25.04.2019).

Про захист інформації в автоматизованих системах : Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1994, № 31, Ст.286 (дата звернення 25.04.2019).

Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII. Відомості Верховної Ради, 2014, № 31, Ст.1058. URL : https: //zakon.rada. gov.ua/ laws/show/1315-18 (дата звернення 25.04.2019).

Про наукову і науково-технічну експертизу від 10.02.1995 № 51/95-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1995, № 9, Ст. 56. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр (дата звернення 25.04.2019).

Про Національний банк України : Закон України: від 20.05.1999 № 679-XIV. Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, Ст.238 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення 25.04.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-06

Номер

Розділ

Проблеми судочинства