Том 24, № 1(34) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (Русский) PDF PDF PDF PDF PDF

Зміст

Конституційне та міжнародне право

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЬКОГО ГОЛОВИ В УКРАЇНІ PDF
О. V. Prieshkina
МІСЦЕ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ У РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
T. L. Hribova
УЯВЛЕННЯ П. Є. КАЗАНСЬКОГО ПРО ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА СИСТЕМУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF
V. V. Mazurenko
ГУМАНІТАРНА ІНТЕРВЕНЦІЯ ЯК ВИНЯТОК З ПРИНЦИПУ НЕВТРУЧАННЯ У СПРАВИ ДЕРЖАВ PDF
A. V. Levenets, A. G. Khrishchevа
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ МЕДИКО-САНІТАРНИХ ПРАВИЛ В АФРИЦІ PDF
Е. N. Orinda
СТАН ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ PDF
І. N. Stoikov
ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ СКАРГ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
G. А. Lakarova
ЗАХИСТ ВІД ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ PDF
А. S. Krivoshlykovа

Цивільне право

ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ ЯК ПІДСТАВА СИНГУЛЯРНОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ PDF
Yе. О. Ryabokon
ЗАХИСТ ВОЛОДІННЯ В АСПЕКТІ ВИСЕЛЕННЯ ІЗ ЗАЙМАНОГО ЖИТЛА В ГУРТОЖИТКУ PDF
А. S. Savchenko
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ PDF
L. P. Martunyuk

Кримінальне право та кримінологія

СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ PDF
I. V. Servetskіy, Yu. Yu. Chufrin
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ РИМСЬКОГО СТАТУТУ В КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ PDF
Т. С. Садова

Проблеми судочинства

СПЕЦІАЛЬНЫ ОЗНАКИ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ПЛОЩИНІ КОГНІТИВНОГО КОНСОНАНСУ PDF
О. V. Haran
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ДО ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ PDF
К. V. Kravchenko
СУРДОПЕРЕКЛАДАЧ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ В СУДОЧИНСТВІ РІДНОЇ МОВИ АБО МОВИ, ЯКУ ОСОБА РОЗУМІЄ PDF
V. V. Slipeniuk

Порівняльне та зарубіжне право

АДМІНІСТРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНОЗДАТНОСТІ У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ, ПОЛЬЩІ) PDF
S. N. Melnyk
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДВОКАТОМ ПРАВА НА ВСТРЕЧУ С ПОДЗАЩИТНЫМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД СТРАЖЕЙ PDF
А. J. Aliyev
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ГМО В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА НІМЕЧЧИНІ PDF
О. V. Tolkachenko
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ФРАНЦІЇ PDF
М. R. Lavrynenko
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА США PDF
Y. E. Borisova