ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ РИМСЬКОГО СТАТУТУ В КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Т. С. Садова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).166128

Ключові слова:

імплементація, Римський статут, Міжнародний кримінальний суд, Кримінальний кодекс України.

Анотація

В статті проведено аналіз норм Кримінального кодексу України стосовно тяжких міжнародних злочинів, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Досліджено співвідношення міжнародного та внутрішнього кримінального права через механізм національно-правової імплементації. Автором надані рекомендації щодо заповнення прогалин у Кримінальному кодексі України та його удосконалення. Як наслідок визначена необхідність в імплементації норм Римського статуту.

Біографія автора

Т. С. Садова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права

Посилання

Римський статут Міжнародного кримінального суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 05.02.19).

Генсек ООН призвал все страны мира ратифицировать Римский статут. URL: https://news.un.org/ru/story/2017/12/1316842 (дата звернення: 05.02.19).

Рябко Н.В. Ратификация Россией Римского статута международного уголовного суда – угроза национальной безопасности страны. Юристъ-Правоведъ. 2014. №6 (67). С. 29-33 .

Ведерникова О.Н. Международное уголовное право: проблемы имплементации. Уголовное право. 2003. №15. С.13-14.

Шахунянц Е.А. Международно-правовые обязательства и внутригосударственное уголовное законодательство / отв. ред. Э.М. Аметистов. Москва: Изд-во ИНИОН РАН, 1993. 82 с.

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Нигматдинов Р.М. Проблема правовых понятий и оценочных категорий в гражданском процессуальном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Р.М. Нигматдинов: Саратов. – 2004. – С. 23

Курносова Т.И. Понятие и способы имплементации норм международного права в национальное законодательство. Актуальные проблемы российского права. 2015. №4. С.203−209.

Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

Об обращении с военнопленными: Конвенция (ІІІ) от 12.08. 1949. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm (дата обращения: 05.02.19).

Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого Трибунала. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml (дата обращения: 05.02.19).

Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів проти людяності та воєнних злочинів. URL:https://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/4121-ukrajina-viznala-jurisdikc iju-mizhnarodnogo-kriminalynogo-sudu-stosovno-zlochiniv-proti-lyudyanosti-ta-vojennih-zlochiniv. (дата звернення: 05.02.19).

До Міжнародного кримінального суду передано звернення щодо незаконного примусу кримчан до служби у збройних силах РФ. URL: https://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=239243&fp=40 (дата звернення: 05.02.19).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-06

Номер

Розділ

Кримінальне право та кримінологія