КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЬКОГО ГОЛОВИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. V. Prieshkina Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).166783

Ключові слова:

конституційно-правовий статус, міський голова, місцеве самоврядування, територіальна громада

Анотація

В статті здійснено аналіз факторів, які мають вплив на процес становлення, функціонування та розвиток інституту міського голови в Україні як головної посадової особи міського рівня. Автор досліджує тенденції розвитку інституту в період проведення конституційної реформи в кінці 90-х років ХХ століття. Особлива увага приділяється нормативно-правовій регламентації цього інституту на сучасному етапі. Наводяться пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового статусу міського голови в Україні.

Біографія автора

О. V. Prieshkina, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кафедра конституційного права та правосуддя

Посилання

Бальцій Ю. Ю. Правовий статус міського голови в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Одеська національна юридична академія. О., 2006. 18 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/ handle/ 11300/ 1338/Бальцій.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 20.03.2019).

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 року з наст. змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#n63 (дата звернення: 20.03.2019).

Рішення Конституційного Суду України від 7 лютого 2000р. Справа про місцеве самоврядування. Вісник Конституційного Суду України. 200. №1 С. 24.

Бальцій Ю. Ю. Правовий статус міського голови в Україні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. Одеська національна юридична академія. О., 2006. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=O3tfBS4AAAAJ&hl=ru#d=gs _md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3 Dru%26 user%3DO3tfBS4AAAAJ%26citation_for_view%3DO3tfBS4AAAAJ%3 Ad1gk VwhDpl0C%26tzom%3D-180

Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. з наст. змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 20.03.2019).

Кравченко В. В. Муніципальне право України: навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. К.: Атіка, 2003. 672 с.

Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 260 с.

Савчин М. В. Правовий статус місцевих рад / В кн.: Муніципальне право України: Підручник / 3а ред. Баймуратова М. О. 2-ге вид., доп. К: Правова єдність, 2009. 720 с.

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999р. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 11. Ст. 79.

Європейська хартія міст II (Маніфест нової урбаністики): Міжнародний договір від 29.05.1992. URL: http://www.slg-eoe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/principle-9,european-chat.pdf. (дата звернення: 20.03.2019).

Положение о громадах (Бавария). URL: http://constitutions.ru/ archives/ 4616. (дата звернення: 20.03.2019).

Мэр в политической культуре Франции. URL: http: //www. treeland.ru / artucle/luxterra/cern/civl/mer v politi4eckoi kulture francii.html (дата звернення: 20.03.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-12

Номер

Розділ

Конституційне та міжнародне право