СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Автор(и)

  • I. V. Servetskіy Національна академія Служби безпеки України, Ukraine
  • Yu. Yu. Chufrin Національна академія управління,

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).166785

Ключові слова:

професійна злочинність, мафія, рецидив, рецидивіст, організація, «злодій у законі».

Анотація

У статті розкрито поняття «професійна злочинність», «злодій у законі», «рецидив», виділено ознаки професійної злочинності. Проаналізовано поняття «мафія». Зазначено, що мафіозне утворення створюється і діє за принципом сім’ї, із близьких людей, де метою є збагачення, набуття власності, нерухомості та здобуття інших пільг і переваг над конкурентами.

Зроблено висновок про те, сьогоднішня злочинність є не тільки просто протиправною поведінкою окремих членів організованих груп, організацій, мафіозних та олігархічних утворень, але й найнебезпечніша професійна злочинна діяльність.

Біографії авторів

I. V. Servetskіy, Національна академія Служби безпеки України

кафедра спеціальних дисциплін

Yu. Yu. Chufrin, Національна академія управління

кафедра кримінального права та кримінального процесу 

Посилання

Новий тлумачний словник української мови: У 3-х томах.К.: Вид. «Аконіт», 2001. Т.1, с.559.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. [ред. кол: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. К.: Наук. думка, 1983. Т.4.С.512.

Словник іншомовних слів: 23 тис. слів та термінологічних словосполучень / [уклад. Л.О. Пустовіт та ін.].К.: Довіра 2000. С. 772.

Про оплату праці: Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 17, ст.121.

Конвенція про арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, м. Страсбург, 8 листопада 1990 року / Статус Конвенції див. Конвенцію ратифіковано із заявами і застереженнями Законом №738/97-ВР від 17.12.97 ). Дата підписання: 29 травня 1997 р.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341 // Відомості Верховної Ради України.2001.№ 25.Ст. 131.

Кримінальний кодекс України від 28.12.1960р.// Відомості Верховної Ради України.1961.№ 2.Ст. 14.

Колганов О. А. Професійна злочинність у ІІ половині ХХ століття. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип.1, том. 3. С.42-45.

Про Національну безпеку України: Закон України. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31.Ст.241

Скобликов П. А. Вор в законе // МВД России: энциклопедия. —Olma MediaGroup, 2002.С. 90-91

Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. Москва.: 2002.148 с. М.: Права человека.2012. 152 с.

Уголовный кодекс Грузии Дата издания, 22/07/1999. Тип документа, Закон Грузии. Источник опубликования, дата, Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 41(48), 13/08/1999. /Електр. адрес ttps://matsne.gov.ge/ ru/document/view/16426 (дата звернення: 20.04.2019).

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. Уголовное законодательство Российской Федерации. URL: ..www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата звернення: 20.04.2019).

Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про доповнення до Кримінального кодексу України положеннями про відповідальність "злодіїв в законі" та осіб, що належать до злодійського миру..9 квітня. 2013 г. Проект Постанови про відхилення проекту Закону України URL: rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc 3511=46523 (дата звернення: 20.04.2019).

Сидоров А. А. Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности в Советской России, два тома (1999). М.: Русский бестселлер, 2005. 347 с.

Войтюк О. М. Уголовно-правовые способы ужесточния наказания: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / О. М. Войтюк.Тюмень, 2009. С. 7.

Алексєева А. І. Кримінологія. Курс лекцій. "Щит-М", 1999. 340 с.

Про боротьбу з тероризмом. Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 358.

Сервецький І. В., Чуфрін Ю. Ю. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб, організованою групою та злочинною організацією. Юридична наука. 2015. №3. С.114-128.

Сервецький І. В., Чуфрін Ю. Ю. Щодо поняття та змісту «українська мафія». Юридична наука. 2015. №5. С.118-126.

Сервецький І. В. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією в Україні – умова розвитку економічних відносин: теоретичний аспект. Правосуддя – гарант законності у сфері економічних правовідносин. Науково-дослідний інститут «Проблем людини» Вищий арбітражний суд України Донецька обласна адміністрація. Під ред. Комарової А. І. Київ, 2000. Т. 21. С.552

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Г. Бусел]. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.

Сервецький І. В. Поняття олігархії та її суспільна небезпека. Юридична наука. 2016. №4. С.196-207.

Лановий В. Український бізнес – афера століття. Олігархат VS вільне підприємництво. Тиждень‎@tyzhdenUA. 24 грудня 2012. URL: tyzhden.ua/Economics/66366 (дата звернення: 20.04.2019).

Захаров Б. Боротьба з корупцією і знецінення України. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. URL: http://khpg.org/index. php? id=1510167130 (дата звернення: 20.04.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-12

Номер

Розділ

Кримінальне право та кримінологія