ЗАХИСТ ВОЛОДІННЯ В АСПЕКТІ ВИСЕЛЕННЯ ІЗ ЗАЙМАНОГО ЖИТЛА В ГУРТОЖИТКУ

Автор(и)

  • А. S. Savchenko Харківський національний університет внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).167311

Ключові слова:

володіння, гуртожиток, виселення, підстави, захист

Анотація

У статті досліджується правова природа володіння як юридично закріпленої можливості використання житла, аналізується практика Європейського суду з прав людини щодо можливості застосування виселення на підставі рішення суду, а також досліджуються умови та підстави виселення особи із гуртожитку без надання іншого житла за відсутності правових підстав для його використання.

Біографія автора

А. S. Savchenko, Харківський національний університет внутрішніх справ

кафедра цивільного права та процесу

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №40-44. Ст. 356.

Конвенції про захист прав та основоположних свобод: Міжнародний документ від 04.11.1950 р. Голос України. 2001. № 3.

Справа Кравіцька та Кравіцький проти України (Заява № 30856/03): Рішення ЄСПЛ від 02.12.2010 р. Офіційний вісник України. 2012. № 43. Ст. 150.

Справа Садов’як проти України (Заява № 17365/14): Рішення ЄСПЛ від 17.05.2018 р. Офіційний вісник України. 2018. № 56. Ст. 72.

Справа «Прокопович проти Росії» (Заява № 58255/00): Рішення ЄСПЛ від 18.11.2004 р. Вісник Верховного суду України. 2005. № 3.

Івашова І.П. Володіння як підстава виникнення права користування житлом. Правовий вісник Української академії банківської справи. № 2(11). 2014. С. 42-45.

Рибаков В. А. Собственность и право собственности. М. : «Юрист», 2007. С. 105.

Підопригора О.А. Речові права на чуже майно за новим Цивільним кодексом України. Вісник Академії правових наук України. К., 2003. № 4(35). С. 149-156.

Житлового кодексу УРСР: Закон України від 30.06.1983 № 5464-Х. Відомості Верховної Ради України. 1983. № 28. Ст. 573.

Про затвердження Примірного положення про користування гуртожитками: Постанова КМУ від 20.06.2018 № 498. Офіційний вісник України. 2018. № 52. Ст. 514.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-16

Номер

Розділ

Цивільне право