СУРДОПЕРЕКЛАДАЧ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ В СУДОЧИНСТВІ РІДНОЇ МОВИ АБО МОВИ, ЯКУ ОСОБА РОЗУМІЄ

Автор(и)

  • V. V. Slipeniuk Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).167315

Ключові слова:

право на справедливий суд, право на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє, сурдопереклад, перекладач, судовий процес

Анотація

У статті досліджується правова основа участі сурдоперекладача при здійсненні судочинства в Україні та його правовий статус. Проаналізовано особливості залучення сурдоперекладача в судовий  процес та звернено увагу на проблематику порядку і розміру компенсації витрат та виплати винагороди  за надання послуг сурдоперекладу у судовому процесі. Окрім процесуальних питань участі сурдоперекладача в судовому процесі також було досліджено специфіку здійснення судового сурдоперекладу  та визначено організаційні умови для його ефективності.

Біографія автора

V. V. Slipeniuk, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кафедра конституційного права та правосуддя

Посилання

Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВРВідомості Верховної Ради України. 1996.№ 30. Ст. 141

Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71(дата звернення: 01.05.2019 р.).

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів» від 20.12.1993 року № 48/96 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306 (дата звернення: 01.05.2019 р.).

Факультативний протокол до Конвенції про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g72 (дата звернення: 01.05.2019 р.).

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. № 1798-XIIВідомості Верховної Ради України. 1992.№ 6.Ст.56

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IVВідомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37.Ст.446

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III Відомості Верховної Ради України.2001.№ 25-26.Ст.131

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-XВідомості Верховної Ради УРСР.1984.додаток до № 51.Ст.1122

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VIВідомості Верховної Ради України.2013. № 9 10, № 11 12, № 13. Ст.88

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IVВідомості Верховної Ради України. 2004, № 40 41, 42.Ст.492

Про державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII Відомості Верховної Ради 2018, № 50, Ст.400

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII//Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст.376

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання залучення перекладачів (сурдоперекладачів) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 24 червня 2016 року № 401 URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/401-2016-%D0%BF (дата звернення: 01.05.2019 р.)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» від 1 липня 1996 року N 710 URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/710-96-%D0%BF (дата звернення: 01.05.2019 р.)

Положення про атестацію перекладачів жестової мови, затвердженого Постановою президії ЦП УТОГ №222 від 30.08.2016 року URL: https://utog.org/jestova-mova/atestacya-perekladachv/44-polozhennya-pro atestacyu-perekladachv-zhestovoyi-movi.html (дата звернення: 01.05.2019 р.).

Про Регламент Конституційного Суду України: Постанова Конституційного Суду України від 22 лютого 2018 року № 1-пс/2018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18 (дата звернення: 01.05.2019 р.).

Бондаренко Н. О. Конституційно-правовий статус особи: теоретико-практичні засади / Н. О. Бондаренко // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 35–40.

Глухота и нарушенияслуха: статистика ВООЗ URL:http://www.who.int/features/factfiles/deafness/01_ru.html (дата звернення: 01.05.2019 р.).

Горлачов О. С. Психологічні особливості здійснення сурдоперекладу в навчальній діяльності та мікросоціумі осіб із вадами слуху / О. С. Горлачов // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – К. : ВГО «ЛСПУ», 2014. № 3-4. С. 146-153.

Горлачов О.С. Сурдоперекладач як умова поінформованості осіб з вадами слуху у сучасному соціумі URL: http://www.newlearning.org.ua/system/ files/sites/default/files/zagruzheni/gorlachov_oleksandr_2017.pdf (дата звернення: 01.05.2019 р.).

Класифікатор посад робітників і службовців URL: https://hrliga.com/ docs/327_KP.htm (дата звернення: 01.05.2019 р.)

Постанова Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 18 листопада 2018 року у справі № 559/2482/18 URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/77817017 (дата звернення: 01.05.2019 р.).

Реєстр діючих перекладачів жестової мови глухих URL: https://ki.arbitr.gov.ua/userfiles/file_269.pdf(дата звернення: 01.05.2019 р.)

Україна в ІІІ тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції - УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ URL: https://who-is-who.ua/main/page/ukrinvest2008/100/315 (дата звернення: 01.05.2019 р.).

Ухвала Валківського районного суду Харківської області від 30 січня 2019 року у справі № 615/637/18 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/79565033 (дата звернення: 01.05.2019 р.)

Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2018 року у справі № 752/17310/17 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77522517(дата звернення: 01.05.2019 р.)

Ухвала Заводського районного суду м. Запоріжжя від 07.02.2019 року по справі №332/368/19 URL: http: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79765381 (дата звернення: 01.05.2019 р.)

Ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 04 жовтня 2018 року у справі №522/19538/17 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76975402(дата звернення: 01.05.2019 р.)

Ясинок М. М. Участь глухонімих у цивільному процесі / М.М. Ясинок // Право і безпека. 2006. № 5’3 C.107-109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-16

Номер

Розділ

Проблеми судочинства