ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ СКАРГ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • G. А. Lakarova Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).170522

Ключові слова:

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, міждержавні скарги, Регламент Європейського суду з прав людини, права людини

Анотація

У статті досліджуються вимоги до подання міждержавних скарг до Європейського суду з прав людини. Аналізуються елементи міждержавної скарги, яка подається до Європейського суду з прав людини. Охарактеризований алгоритм подання міждержавної скарги до Європейського суду з прав людини. Розкрита процедура дружнього врегулювання міждержавного спору.

Біографія автора

G. А. Lakarova, Національний університет «Одеська юридична академія»

кафедра міжнародного та європейського права

Посилання

Inter-Statesapplications. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/ InterStates_applications_ENG.pdf (дата звернення: 28.04.2019 року).

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 року. Ратифікована Законом України від 17.07.1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 28.04.2019 року).

Завгородня В.М. Міждержавні справи у практиці Європейського суду з прав людини. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2014. № 1(10). С. 72-77.

Регламент Суда от 1 января 2016 г. URL:https://www.echr.coe.int/ Documents/Rules_Court_RUS.pdf (дата звернення: 28.04.2019 року).

Европейская система защиты прав человека /Гендзехадзе Е./ Европейский Суд по правам человека – дела. 11 сентября 2004г. URL:http://www.espch.ru/content/view/32/34/ (дата звернення: 28.04.2019 року).

Базов О. Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ. Юридична Україна. Міжнародне право. 2015. 6. С. 84-91.

Процедура рассмотрения межгосударственных жалоб в Европейском суде по правам человека. URL:http://prof-sommer.ru/procedura-rassmotrenija-mejgosudarstvennyh-jalob-espch (дата звернення: 28.04.2019 року).

Галкін І. Г. Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини. Часопис Київського університету права. 2014. №4. С. 285-287.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-14

Номер

Розділ

Конституційне та міжнародне право