СТАН ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. N. Stoikov юридична компанія «Лекслайн», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).170526

Ключові слова:

окупація, права і свободи, стан дотримання

Анотація

У статті досліджується стан дотримання основних прав і свобод громадян на окупованих територіях України на основі проведеного аналізу норм чинного законодавства України, які покликані забезпечити захист конституційних прав і свобод українських громадян під час конфлікту на Сході України та на окупованій територій Автономної Республіки Крим. Стан дотримання основних прав і свобод громадян на окупованих територіях України характеризується також на підставі зібраних та отриманих статистичних даних від компетентних  органів, що є розпорядниками інформації з приводу захисту прав і свобод громадян на окупованих територіях України

Біографія автора

І. N. Stoikov, юридична компанія «Лекслайн»

магістр права

Посилання

Лутковська В. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захист прав і свобод людини і громадянина в Україні URL: http://www.ombudsman.gov.ua/files/dopovidi/dopovid_ 2016_ final.pdf (дата звернення 28.04.2019).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Пакт, міжнародний документ від 16.12.1966 року №995_043. Офіційний вісник України. 1973. №2148. Ст. 1.

Про Заяву Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод»: Постанова Верховної Ради України від 21.05.2015 року

№462-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. №29. Ст. 267.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від

05.2015 року №389-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. №28. Ст. 250.

Палій О. А. Революція Гідності 2013-2014 рр. та агресія Росії проти України: навч. метод. посіб./ Палій О. А., Головко В. А, Черевко О., Янішевський С.; за заг. ред. П. Полянського. К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2015. 36 с.

Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей: Закон України від 06.10.2017 року №2167-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. №40-41. Ст. 384.

Макаров І. М. Поняття і зміст режиму окупації у міжнародному праві. Електронна бібліотека юридичної літератури. 2010. URL: http://pravoznavec. com.ua/period/article/20688/%cc (дата звернення 28.04.2019).

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 15 лютого 2017 року. Управління Верховного комісара ООН з прав людини. 2017 URL: http://www.ohchr.org/documents/countries/ua/uareport17th_ukr.pdf (дата звернення 28.04.2019).

Внутрішньо переміщені особи. Міністерство соціальної політики України. 2016. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/vnutrishno-peremishcheni-osobi.html (дата звернення 28.04.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-14

Номер

Розділ

Конституційне та міжнародне право