УЯВЛЕННЯ П. Є. КАЗАНСЬКОГО ПРО ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА СИСТЕМУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Автор(и)

  • V. V. Mazurenko Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.1(34).170797

Ключові слова:

П. Є. Казанський, система міжнародного права, дуалізм, міжнародна правосуб’єктність людства

Анотація

У статті розглянуті уявлення П. Є. Казанського на природу, джерела, систему, суб’єктів міжнародного права, співвідношення з внутрішньодержавним правом. Доведено позитивістський погляд П.Є. Казанського на міжнародне право та його прихильність до дуалістичного підходу щодо співвідношення міжнародного права з внутрішньодержавним правом. Відзначено, що П. Є. Казанський запровадив ідею щодо міжнародної правосуб’єктності людства.

Біографія автора

V. V. Mazurenko, Національний університет «Одеська юридична академія»

кафедра міжнародного та європейського права

Посилання

Бачур Б. С. Забытые имена: Петр Евгеньевич Казанский [13(26).V.1866 – 26.I.1947] / Б.С. Бачур / Правова держава. Випуск 32. 2018. С. 10-21.

Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647–1917). Научный редактор, автор библиографического очерка и составитель библиографии У. Э. Батлер. Ответственный редактор и автор предисловия В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2005. 888 с.

Самойленко Є. А. Розвиток теорії міжнародного річкового права в Російській Імперії. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2011. № 2 (5). С. 128-132.

Савчук К. О. Концепція права міжнародного управління професора П. Є. Казанського та її значення для сучасної науки міжнародного права / К. А. Савчук. Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького: Збірник наукових праць. К., 2011. С. 75-79.

Хендель Н. В. Творча спадщина П. Є. Казанського у галузі міжнародного приватного права. Нариси з міжнародного приватного права. Вип. 4 / за ред. А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. К.: Алерта, 2016. С. 123-131.

Короткий Т. Р., Хендель Н. В. Творческое наследие профессора Петра Евгеньевича Казанского. Одесса, Фенікс. 2015. 40 с.

Butler W. E. Professor Peter E. Kazanskyi: milestones of biography and creativity / W. E. Butler, N. V. Hendel, T. R. Korotkyi, V. V. Mazurenko. Odesa. Feniks, 2017. 66 р.

Butler W. E. The legal scholarship of P. E. Kazanskiia bio-bibliographical essay/ W. E. Butler, N. V. Hendel, T. R. Korotkyi. Jus Gentium. Vol. 1, №. 1. 2015 Р. 141-182.

Савчук К. А. Міжнародно-правові ідеї Петра Євгеновича Казанського та їх значення для сучасної науки міжнародного права. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С.339-343.

Савчук К. А. Вклад Петра Евгеньевича Казанского в развитие мировой и отечественной науки международного права. Альманах международного права. Выпуск 3. 2011. С. 221-226.

Казанский П. Е. Введение в курс международного права. Одесса, «Экономическая» типография и литография, 1901. 386 с.

Казанский П. Е. Указатель ученых и публицистических работ б. заслуженного ординарного профессора Новороссийского университета и б. профессора вузов Одессы П. Е. Казанского, составленного им самим. 1892-1939. 30 с.

Комаровский Л. Международное право. Москва. Типо-Литография Г. И. Простакова, 1905. 118 с.

Мазуренко В. В. Мiжнародно-правова спадщина П. Є. Казанського та розвиток мiжнародного права. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. №12. С. 145-149.

Казанский П. Е. Учебник международного права публичного и гражданского. О., 1904. 534 с.

Казанский П. Договорные реки. Очерки истории и теории международного речного права : в 2 томах / П. Казанский. Казань: Типо-Литография Императорского Университета, 1895. Т. 1. 479 с.

Короткий Т. Р. Від прав людини до прав людства. Укр. часопис міжнар. права : наук.-практ. журн. 2013. Спец. вип.: Права людини. С. 58-61.

Ященко А. С. Международный федерализм. СПб., 1908. 386 с.

Мережко А. А. Психологическая теория международного права (публичного и частного). О.: Фенікс, 2012. 244 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-19

Номер

Розділ

Конституційне та міжнародне право