DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186000

ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Т. О. Pavlova

Анотація


У статті досліджується зміст примусу та заохочення у кримінальному праві та законодавстві, простежується розвиток кримінально-правових заходів, які є альтернативними кримінальному покаранню, проаналізовано правову природузаохочувальних кримінально-правових заходів Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу  України.


Ключові слова


примус, заохочення, заохочувальні заходи кримінально-правового характеру

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. Дата оновлення: 18.10.2019. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 27.10.2019).

Аналіз стану здійснення правосуддя у 2018 р. (кримінальна юрисдикція). С. 13, 31. URL:https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ Analiz_statistika_ kriminal_2018.pdf (дата звернення: 27.10.2019).

Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: учебник / под ред. д.ю.н., професора Е. Л. Стрельцова. Х.: ООО «Одиссей», 2002. 672 с.

Щедрин Н. Четыре «колеи» российского уголовного права. Н. Щедрин. Уголовное право. 2008. № 4. С. 59-62.

Меркулова В. О. Кримінальна відповідальність: окремі теоретичні та соціально-правові аспекти: монографія. Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. 225 с.

Кримінально-правові заходи в Україні: підручник / за ред. професора О.В. Козаченка. Миколаїв: Іліон, 2015. 216 с.

Хряпінський М. І. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми: автореф. дис. … доктора юрид. наук; спец. 12.00.08. Харків, 2010. 35 с.

Орловська Н. А. Економія заходів заохочення як принцип побудови кримінально-правових санкцій. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 18 (1). С. 1-7.

Поліщук О. М. Щодо питання про кримінально-правове заохочення. Актуальні проблеми держави та права. С. 106–111 URL: http://www. apdp.in.ua/ v47/22.pdf (дата звернення: 27.10.2019).

Хавронюк М. І. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? Юридичний вісник України. 2013. № 21 (934). С. 6–7.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.