ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Автор(и)

  • Т. О. Pavlova ОНУ імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186000

Ключові слова:

примус, заохочення, заохочувальні заходи кримінально-правового характеру

Анотація

У статті досліджується зміст примусу та заохочення у кримінальному праві та законодавстві, простежується розвиток кримінально-правових заходів, які є альтернативними кримінальному покаранню, проаналізовано правову природузаохочувальних кримінально-правових заходів Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу  України.

Біографія автора

Т. О. Pavlova, ОНУ імені І. І. Мечникова

кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. Дата оновлення: 18.10.2019. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 27.10.2019).

Аналіз стану здійснення правосуддя у 2018 р. (кримінальна юрисдикція). С. 13, 31. URL:https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ Analiz_statistika_ kriminal_2018.pdf (дата звернення: 27.10.2019).

Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: учебник / под ред. д.ю.н., професора Е. Л. Стрельцова. Х.: ООО «Одиссей», 2002. 672 с.

Щедрин Н. Четыре «колеи» российского уголовного права. Н. Щедрин. Уголовное право. 2008. № 4. С. 59-62.

Меркулова В. О. Кримінальна відповідальність: окремі теоретичні та соціально-правові аспекти: монографія. Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. 225 с.

Кримінально-правові заходи в Україні: підручник / за ред. професора О.В. Козаченка. Миколаїв: Іліон, 2015. 216 с.

Хряпінський М. І. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми: автореф. дис. … доктора юрид. наук; спец. 12.00.08. Харків, 2010. 35 с.

Орловська Н. А. Економія заходів заохочення як принцип побудови кримінально-правових санкцій. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 18 (1). С. 1-7.

Поліщук О. М. Щодо питання про кримінально-правове заохочення. Актуальні проблеми держави та права. С. 106–111 URL: http://www. apdp.in.ua/ v47/22.pdf (дата звернення: 27.10.2019).

Хавронюк М. І. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? Юридичний вісник України. 2013. № 21 (934). С. 6–7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Кримінальне право та кримінологія