ПРИНЦИПИ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Н. В. Ільєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.1%20(22).40179

Ключові слова:

нотаріальна діяльність, загальні та спеціальні принципи нотаріальної діяльності, принципи адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності

Анотація

Статтю присвячено питанню визначення принципів нотаріальної діяльності. Автор виокремив та проаналізував: загальні принципи діяльності всіх органів публічної влади; спеціальні принципи, які характеризують специфіку нотаріальної діяльності; принципи адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності.

Біографія автора

Н. В. Ільєва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Словарь иностранных слов [Текст]. — 18-е изд., стер. — М. : Русский язык, 1989. — 624 с.

Философский словарь [Текст] / под ред. И. Т. Фролова [6-е изд., перераб. и доп.]. — М. : Политиздат, 1991. — 560 с.

Тимченко Г. П. Принципи цивільної юрисдикції: теорія, історія, перспективи розвитку [Текст] / Г. П. Тимченко : монографія. — К. : Юридична думка, 2006. — 412 с.

Сучасна правова енциклопедія [Текст] / О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Зайчука. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 384 с.

Дмитриев Ю. А. Административное право [Текст] : учеб. / Ю. А. Дмитриев, И. А. Полянский, Е. В. Трофимов. — М. : Эксмо, 2009. — 928 с.

Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности [Текст] / В. М. Горшенев, И. Б. Шахов. — М. : Юрид. лит., 1987. — 176 с.

Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні [Текст] / В. М. Гаращук. — Х. : Фоліо, 2002. — 176 с.

Великий енциклопедичний юридичний словник [Текст] / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. — К. : Юридична думка, 2007. — 992 с.

Про нотаріат : закон України від 02.09.1993 № 3425-XII [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-31

Номер

Розділ

Адміністративне право, господарське право і процес