ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Я. А. Карабань Господарський суд Донецької області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.1%20(18).44634

Ключові слова:

зобов’язання, зобов’язальні правовідносини, договір

Анотація

У статті, на підставі чинного цивільного законодавства України та з урахуванням теоретичних напрацювань науки, показується, що поняття зобов’язання є багатоаспектним. Оскільки це невиправдано ускладнює ро­зуміння нормативних і наукових текстів, обґрунтовується необхідність від­мови від подальшого розуміння змісту цього поняття шляхом його ототож­нення з поняттям договору.

Посилання

Белов В. А. Гражданско-правовые нормы как предмет научного изучения и практического применения / В. А. Белов // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. — М. : Юрайт, 2007. — С. 94—123.

Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. / М. М. Агарков. — М. : ЦентрЮрИнфоР, 2002. — Т. 1.— С. 163-461.

Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР. — М. : Юридическая литература, 1982. — 680 с.

Лунц Л. А., Новицкий И. Б. Общее учение об обязательствах / Л. А. Лунц, И. Б. Новицкий. — М. : Госюриздат, 1950. — 290 с.

Советское гражданское право / под ред. Куника Я. А. — М. : Высшая школа, 1974. — 446 с.

Муромцев С. Гражданское право Древнего Рима / С. Муромцев. — М., 1881. — 698 с.

Саватье Р. Теория обязательства / Р. Саватье. — М. : Прогресс, 1972. — 480 с.

Савиньи Ф. К. ф. Обязательственное право / Ф. К. ф. Савиньи. — М., 1876. — 581 с.

Иоффе О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе. — М. : Юридическая литература, 1971. — 880 с.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М. : Статут. 1997. — 682 с.

Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О. А. Беляневич. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 592 с.

Бервено С. М. Проблеми договірного права України / С. М. Бервено. — К. : Юрінком Інтер. 2006. — 392 с.

Подцерковний О. П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики / О. П. Подцерковний. — К. : Юстініан, 2006. — 424 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-18

Номер

Розділ

Цивільне та земельне право