Том 18, № 1 (18) (2013)

Зміст

Цивільне та земельне право

ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
С. О. Сліпченко С. 7-15.
ПРАВО АВТОРА НА ВЛАСНІ ДІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР PDF
Ю. О. Кріцак С. 16-21.
ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ PDF
Я. А. Карабань С. 22-29.
ІНСТИТУТ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ФРАНЦІЇ, ФРН, АНГЛІЇ ТА США PDF (Русский)
В. В. Петлеванна С. 30-41.

Трудове право, право соціального забезпечення

ПРАВО НА ЗДОРОВІ Й БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ ТА «ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА PDF
І. В. Лагутіна С. 42-50.
ПЕНСІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ СИСТЕМ (ВСТУП ДО ПРОБЛЕМИ) PDF
М. Шумило С. 51-59.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ АКТІВ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ PDF
К. І. Дмитрієва С. 60-68.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЩО ЗАКРІПЛЮЄ ВІДПОВІДНІ ПРАВА PDF
О. В. Пожарова С. 69-75.
ГІДНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА PDF
О. В. Байло С. 76-82.
ПОНЯТТЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ PDF
О. В. Брильова С. 83-89.

Митне право

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
В. О. Сергейчик С. 90-97.

Історія держави і права

МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КАПЕРСТВА У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ АНЕЛІЇ ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ ЄЛИЗАВЕТИ І ТЮДОР (1558-1603) PDF
В. М. Малишко С. 98-107.

Зарубіжне право

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КУРДИСТАНСЬКОГО РЕГІОНУ РЕСПУБЛІКИ ІРАК PDF
О. З. Кхасраві С. 108-113.