ПРАВО НА ЗДОРОВІ Й БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ ТА «ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА

Автор(и)

  • І. В. Лагутіна Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.1%20(18).44639

Ключові слова:

охорона праці, «зелена» економіка, «зелені» технології, «зелені» інвестиції, «зелені» робочі місця

Анотація

У статті акцентується увага на необхідності переходу до «зеленої» економіки, яка створює «зелені» робочі місця і «озеленює» промисловість та ви­робничі процеси, є ключовим елементом на шляху досягнення сталого економічного і соціального розвитку. Підкреслюється, що технології, які застосовуються на деяких «зелених» робочих місцях, можуть захищати на­вколишнє середовище, але не бути безпечними для працівників.

Посилання

Про День охорони праці : Указ Президента України від 18.08.2006 р. № 685/2006 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 34. — Ст. 2424.

Звіт про виконання Плану роботи Держгірпромнагляду за 2012 рік [Електронний ресурс] // Сайт Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України. — Режим доступу : http://www.dnop.kiev.ua/files/zvit2012.doc

ЮНЕП 2011 г. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности — обобщающий доклад для представителей властных структур [Электронный ресурс]. — Режим доступа : www.unep.org/greeneconomy

Огляд діяльності мережі Глобального договору ООН 2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.globalcompact.org.ua/img/files/GC%20Annual%20Report % 202010.pf

Баюра Д. О. Соціальна відповідальність як інструмент удосконалення корпоративного управління в Україні / Д. О. Баюра // Теоретичні та прикладні питання економіки. — 2012. — Вип. 27. — Т. 1. — С. 204-211.

Харічков С., Андреева Н. «Зелені інвестиції» як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження / С. Харічков, Н. Андреева // Економіст. — 2010. — № 12. — С. 16-21.

Корнівська В. О. Сучасні тенденції розвитку глобального економіко-інституційного простору / В. О. Корнівська // Економічна теорія. — 2011. — С. 36-45.

Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, UNEP/ILO/IOE/ ITUC, September 2008 [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Report.pdf

Green Jobs Initiative: United Nations Environment Programme, the International Labour Organization, the International Organization of Employers and the International Trade Union Confederation [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.unep.org/labour_envi- ronment/features/greenjobs-initiative.asp

Охрана труда и бизнес: Издание подготовлено в рамках проекта Субрегионального бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии «Улучшение системы охраны труда на Северо-Западе России». — М., 2007. — 258 с.

Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України : Указ Президента України від 13.04.2011 р. № 455/2011 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 29. — Ст. 1261.

Potential Health and Environmental Impacts Associated with the Manufacture and Use of Photovoltaic Cells. — EPRI, Palo Alto, CA, and California Energy Commission, Sacramento. — CA, 2003. — 98 p.

Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, UNEP/ILO/IOE/ ITUC, September 2008 [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Report.pdf

Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 р. № 555-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 24. — Ст. 155.

Глобальный «зеленый» новый курс: Доклад 2009 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.unepcom.ru/images/greeneconomy/greennewdeal.pdf

Вовк В. Принципи ресурсно-екологічного оподаткування та доцільність еко-трудової реформи в Україні / В. Вовк // Відповідальна економіка. — 2010. — Вип. 2. — С. 27-32.

Ellwood P., Bradbrook S., Reynods J., Duckworth M. Foresight of new and emerging risks to occupational safety and health associated with new technologies in green jobs by 2020. Phase 1 — key drivers of change. — European Agency for Safety and Health at Work, 2011. — 55 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-18

Номер

Розділ

Трудове право, право соціального забезпечення