МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ'ЯЗКАМИ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЩО ЗАКРІПЛЮЄ ВІДПОВІДНІ ПРАВА

Автор(и)

  • О. В. Пожарова Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.1%20(18).44644

Ключові слова:

міжнародні трудові стандарти, трудові права жінок із сімейними обов’язками, норми трудового права

Анотація

У статті аналізуються міжнародні стандарти трудових прав жінок із сімейними обов’язками та акти чинного трудового законодавства України, що закріплюють відповідні права. Вносяться пропозиції з удосконалення змісту норм чинного Кодексу законів про працю України, проекту Трудового кодек­су України, що закріплюють трудові права жінок із сімейними обов’язками.

Посилання

Конвенція МОП № 156 про рівне ставлення й рівні можливості для працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов’язками 1981 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965—1999. — Женева : Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1201-1205.

Рекомендація МОП № 165 щодо рівних можливостей і рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов’язками 1981 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965-1999. — Женева : Міжнародне бюро праці, 1999. — Т. 2. — С. 1206-1211.

Європейська соціальна хартія (переглянута) (Страсбург, 3 травня 1996 р.) // Законодавство України про працю : збірник нормативно-правових актів. — X. : ТОВ «Одіссей», 2006. — С. 20-48.

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 52. — Ст. 561.

Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 30. — Ст. 142.

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. — изд. третье, испр., доп. и перераб. / отв. ред. проф. Ю. П. Орловский. — М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2007. — С. 785-811.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-18

Номер

Розділ

Трудове право, право соціального забезпечення