ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор(и)

  • В. О. Сергейчик Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.1%20(18).44647

Ключові слова:

уповноважений економічний оператор, спрощення процедур, спеціальні спрощення, Рамкові стандарти безпеки, статус уповноваженого економічного оператора

Анотація

У статті аналізуються правові аспекти визначення та розуміння уповноваженого економічного оператора, міжнародне та національне регулювання інституту уповноваженого економічного оператора. Досліджуються питан­ня отримання статусу уповноваженого економічного оператора відповідно до діючого вітчизняного законодавства та перспективи нормативного врегу­лювання зазначеного інституту.

Посилання

Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли от 23.06.2005 р. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:// www. ligazakon. ua/juritprof.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур від 18.05.1973 р. // Офіційний вісник України. — 2011. — № 18. — Ст. 727.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур : Закон України від 05.10.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 48. — Ст. 476.

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 44-45, № 46-47, № 48. — Ст. 552.

Про затвердження Порядку застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 447 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 40. — Ст. 1542.

Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія / І. Г. Бережнюк. — Дніпропетровськ : АМСУ, 2009. — 543 с.

Бережнюк І. Г., Бережнюк І. І. Інстиут уповноважених економічних операторів у Рамкових стандартах ВМО та Митному кодексі України [Електронний ресурс] / І. Г. Бережнюк, І. І. Бережнюк. — Режим доступу : http://www.irbisnbuv.gov.ua.

Буторина О. В. Значение введения евро для российских экономических операторов / О. В. Буторина // Правовые аспекты европейской интеграции : матер. междунар. науч.- практ. конф., Москва, февраль, июнь 2001. — М., 2002. — С. 133-144.

Вольффганг Г.-М. Розвиток митниці в програмі партнерства з бізнесом. Авторизований економічний оператор в ЄС / Г.-М. Вольффганг // ІІ Міжнародна науково-практична конференція курсантів, студентів та молодих учених «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі», 27 березня 2009. — АМСУ, м. Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ, 2009. — С. 15-16.

Курочкин К. Л. Уполномоченный экономический оператор / К. Л. Курочкин // Таможенное дело : научно-практическое издание. — 2011. — № 2. — С. 11-15.

Левченко С. Г. Інститут уповноваженого економічного оператора: новела законодавства / С. Г. Левченко // Митна справа. — 2011. — № 4. — С. 22-30.

Терещенко С. С., Симонова Г. Д., Хабло Г. О. Міжнародні стандарти щодо статусу уповноваженого економічного оператора / С. С. Терещенко, Г. Д. Симонова, Г. О. Хабло // Митна безпека. Серія «Економіка». — 2010. — № 2. — С. 71—80.

Уповноважений економічний оператор. Хто отримає право на спрощене розмитнення [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zbs.lutsk.ua/news.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-18

Номер

Розділ

Митне право