МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КАПЕРСТВА У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ АНЕЛІЇ ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ ЄЛИЗАВЕТИ І ТЮДОР (1558-1603)

Автор(и)

  • В. М. Малишко Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.1%20(18).44648

Ключові слова:

піратство, морський розбій, папери з печаткою, каперські свідоцтва, правовий інститут каперства

Анотація

У статті досліджується еволюція права морського розбою за каперськими свідоцтвами від його зародження на основі римського права на відплату до піратських ліцензій ранньої, мануфактурної стадії розвитку капіталістичних відносин. Вивчаючи каперство часів Середньовіччя, автор вважає його своєрідним засобом мобілізації збройних кораблів і моряків для ведення військових дій на морі без залучення державних коштів. Стаття висвітлює діяльність англійського уряду Єлизавети І на шляху застосування певних традицій піратства, а саме — широкого використання правового інституту каперства  

Посилання

Черчилль У. Мировой кризис. Автобиография. Речи / У. Черчилль. — М. : ЭКСМО, 2003. — 768 с.

Губарев В. Рецензия на книгу: Воробьев Б. «Под флагом смерти» / В. Губарев. — М. : Современник, 1997. — 189 с. // www.privateers.ru/criticue/ pod-flagom-skuki/page-6.html.

Рогожинский Ж. Энциклопедия пиратов : пер. с англ. / Ж. Рогожинский. — М. : Вече; А. Корженевский, 1998. — 688 с.

Архенгольц Ф. История морских разбойников Средиземного моря и Океана / Ф. Архенгольц. — М. : Новелла, 1994. — 368 с.

Сидорченко В. Ф. Морское пиратство / В. Ф Сидорченко. — СПб. : Изд. дом СПбГУ, 2004. — 400 с.

Privateer [Electronic resource]. — Mode of access : en.wikipedia.org/wiki/Privateer.

Хсторія міжнародного морського права [Електронний ресурс]. — Режим доступу : bestreferat.com.ua/ referat/detail-19744.html.

Михеев Д. В. Каперы в испанской политике Елизаветы Тюдор (1558-1603 гг.) : авто- реф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Д. В. Михеев. — СПб.: Росс. гос. пед. ун-тет им. А. И. Герцена, 2012. — 22 с.

Il consolato del mare : nel quale si comprendono tutti gli statuti, & ordini, disposti da gli antichi per ogni cosa di mercantia, & di navigare. Cosi а beneficio di marinari, come di mercanti, & patroni di nave = Het consulaat van de zee : waar in begreepen zyn alle de keuren, en ordonnantien by de Ouden gemaakt... : nieulyks uyt het Italiaans in het Nederduyts vertaalt en doorgaans na het origineel Catalaans verbetert... en met een nieuw register voorsien. — Leyden: Tot, 1704. — 50 p. — italian; 224 p. — dutch.

Benedict Code of Admiralty. — L. : Mathew Bender and Co, inc., 2011. — 302 p. [Electronic resource]. — Mode of access : redressright.org/pdf/1 %20 Benedict %20on % 20Admiralty.

Гаврилов С. H. Английский флот эпохи Тюдоров как государственный институт : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / С. Н. Гаврилов. — М., 2005. — 202 c.

Соколюк С. Сучасна історіографія дій військово-морських сил у боротьбі з тероризмом на морі наприкінці XX — початку XXI ст. / Соколюк С. // Воєнна історія. — 2009. — № 1. — С. 82-92.

Williamson J. A. The Age of Drake / J. A. Williamson. — L. : Adam and Charles Black, 1938. — 400 p. ; Ibidem. The Caribbee Islands under the Proprietary Patents / J. A Williamson. — L. : Oxford University Press, H. Milford,1926. — VII, [1], 234 p.; Ibidem. Europe overseas / J. A. Williamson. — L.; Toronto: The Oxford University. Press. 1925. — 144 p.; Ibidem. The Foundation and Growth of the British Empire / J. A. Williamson. — L. : Mac¬millan, 1916. [Electronic resource]. — Mode of access : archive.org/stream/ foundationand- gro025244 mbp/foundationand gro025244mbp_djvu.txt; Ibidem. Great Britain and the Em¬pire: a Discursive History / J. A. Williamson. — L. : A. & C. Black, 1944; Ibidem. Hawkins of Plymouth. A New History of Sir John Hawkins and of the Other Members of His Family, Prominent in Tudor England / J. A. Williamson. — L. : Adam and Charles Bkack, 1969. — XI, 348 p.; Ibidem. Maritime Enterprise, 1485-1558 / J. A. Williamson. — Oxford: The Clarendon Press, 1913. — 416 р.; Ibidem. A Short History of British expansion / J. A. Wil¬liamson. — L.; Melbourne; Toronto; N. Y.: Macmillan; St. Martin’s Press, 1967. — XIV, 391 p.; Ibidem. Sir Francis Drake / J. A. Williamson. — L. : Collins, 1956. — 160 p.; Ibidem. The Voyages of the Cabots and the English Discovery of North America under Henry VII and Henry VIII / J. A. Williamson. — L. : Argonaut Press,1929. — XIV, 290 p.

Pulman M. The Elizabethian Privy Council in the Fifties-seventies / M. Pulman. — Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1971. — р. 34-38.

Мартиросян А. За кулисами Мюнхенского сговора. Кто привел войну в СССР? / А. Мартиросян. — М. : Вече, 2008. — С. 3.

Гаврилов С. Н. Английский флот эпохи Тюдоров как государственный институт : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / С. Н. Гаврилов. — Москва, 2005. — 202 c.

Plucknett Th. F. Th. A Concise History of the Common Law [1956] / Th. F. Th. Pluck- nett [Electronic resource]. — Mode of access : oll. libertyfund. org/ option = com_ staticxt & staticfile = show.php %3Ftitle = 2458&chapter = 243326& layout = html&Itemid = 27.

Letters of Marque [Electronic resource]. — Mode of access : www.piratedocuments. com/ Pages/ category_ list.htm # Letters_of_Marque.

Глаголева Е. Повседневная жизнь пиратов и корсаров Атлантики от Фрэнсиса Дрейка до Генри Моргана / Е. Глаголева [Электронный ресурс]. — Режим доступа : www.e-reading. org.ua/ chapter.php/ 1003742/1/ Glagoleva_ Ekaterina_.

Сидорченко В. Ф. Морское пиратство / В. Ф. Сидорченко. — СПб. : Изд. Дом СПбГУ, 2004. — 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-18

Номер

Розділ

Історія держави і права