АНТАГОНАЛЬНІСТЬ ПРАВА ЯК ОЗНАКА ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Б. С. Бачур Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.4%20(25).44664

Ключові слова:

розвиток суспільства, антагональність права, антагонізм права, цивілізоване суспільство

Анотація

У статті розглядається проблема права як чинника, який впливає на формуван­ня цивілізованого суспільства в Україні. Вивчено позитивні та негативні аспекти такого роду впливу. Підкреслюється антагоністичний, а не антагональний харак­тер процесу. Був зроблений висновок про те, що різного роду антагонізми в право­вій реальності сучасного суспільства продовжують деформувати моральну і правову свідомість людей, одним із наслідків чого стала нинішня інформаційна війна.

Біографія автора

Б. С. Бачур, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

B. S. Bachur

Посилання

Ершова-Бабенко И. В. Психосинергетические стратегии человеческой деятельности (концептуальная модель) [Текст] : Монография / И. В. Ершова-Бабенко. — В. : NOVA KNYHA, 2005. — 360 с.

Шевченко М. Д. Курс лекций по философии и философии права [Текст] // М. Д. Шевченко. — М. : Изд-во «Щит-М», 2009. — 392 с.

Шинкарук В. I. Маркситсько-ленінська філософія у світлі «останніх рішень» [Текст] / B. І. Шинкарук. // Філософська і соціологічна думка. — 1995. — № 4. — С. 23—27.

Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества [Текст] : перевод с англ. / Под ред. М. А. Абрамова / А. Фергюсон. — М. : РОССПЭН, 2000. — 392 с.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности [Текст] : трактат по соци¬ологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. — М. : Медиум, 1995. — 323 с.

Бігун В. С. Антропологія, аксіологія та соціологія права. До питання про праворозумін- ня [Текст] / В. С. Бігун // Часопис Київського університету права. — 2005. — № 4. — C. 26-28.

Бачишин В. А. Философия права и преступления [Текст] / В. А. Бачишин. — Харьков : «Фолио», 1999. — 607 с.

Бусова Н. А. Модернизация, рациональность и право [Текст] / Н. А. Бусова. — Харьков : «Прометей-Пресс», 2004. — 352 с.

Тихомиров Ю. В. Диалектическая философия [Текст] / Ю. В. Тихомиров. — Одесса : «Феникс», 2007. — 440 с.

Кампо В. М. Суспільство і право [Текст] : роздуми українського вченого-констуціоніста / за заг. ред. Є. В. Бурлая. — К. : Вид-во Акад. муніціпального управління. Тов-во конституційного права, 2007. — 74 с.

Пригожин И. Креативность в науках и гуманитарном знании: исследование отклонений между двумя культурами [Текст] : Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности / И. Пригожин. — М. : Прогресс-Традиция, 2003. — С. 99-105.

Тихомиров Ю. В. Основы философии права [Текст] / Ю. В. Тихомиров. — М. : Вестник, 1997. — 603 с.

История права: Англия и Россия [Текст] : рук. авт. кол. В. С. Нерсесянц, У. Батлер. — М. : Прогресс, 1990. — 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Теорія держави і права