Том 19, № 4 (25) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теорія держави і права

АНТАГОНАЛЬНІСТЬ ПРАВА ЯК ОЗНАКА ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF (English)
Б. С. Бачур С. 7-15.
ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ PDF (English)
Р. С. Притченко С. 16-21.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДДІВ PDF (English)
Е. В. Катаєва С. 22-27.

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право

ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН PDF (English)
I. С. Канзафарова, К. I. Комаров С. 28-34.
МІЖНАРОДНІ СУДИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ PDF (English)
О. О. Нігреєва С. 35-46.
УНІФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ PDF (English)
Є. Д. Стрельцова С. 47-55.
ГЕНОЦИД ЯК МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИЗНАННЯ PDF (English)
А. С. Зикін, А. А. Єгіазарян С. 56-62.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ІЗ ТОЧКИ ЗОРУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF (English)
В. П. Плавіч, В. С. Петровська С. 63-69.
ОБОВ’ЯЗОК ЗАХИЩАТИ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ PDF (English)
О. Д. Гринь, О. О. Тирон С. 70-76.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ ПРО ЗАБОРОНУ ВБИВСТВА КИТІВ PDF (English)
О. І. Донченко, К. С. Волошина С. 77-83.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ PDF (English)
О. М. Нагуш С. 84-90.
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ «WIPONET» PDF (English)
О. М. Царітеллі С. 91-99.

Цивільне та земельне право

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРАКТНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ ФУТБОЛІ УКРАЇНИ PDF (English)
Г. М. Гніздовська С. 100-107.
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЯК ПРАВОВИЙ НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ PDF (English)
А. Л. Святошнюк С. 108-122.
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО МІСЦЕ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ PDF (English)
С. С. Святошнюк С. 123-129.

Актуальні проблеми судочинства

ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН PDF (English)
К. Ю. Кармазина, К. В. Бондаренко С. 130-136.
ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАСУДЖЕНИМ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ PDF (English)
А. В. Сербіна С. 137-146.