ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.4%20(25).44665

Ключові слова:

судова практика, судова діяльність, правозастосовчий досвід, правоположення

Анотація

В юридичній науці немає єдиної точки зору щодо визначення поняття «судо­ва практика», а також у визначенні її ролі, значення та місця в правовій систе­мі України. Визначення судової практики як видового поняття не повинно суперечити своєму родовому та типовому поняттю — юридична і соціальна практика. Судова практика являє собою певну діяльність судових органів по напрацюванню і закріпленню в своїх рішеннях правоположень, яка здійснюється на підставі на­бутого правозастосовного досвіду.

Біографія автора

Р. С. Притченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

R. S. Pritchenko

Посилання

Безина А. К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений [Текст] / А. К. Безина — Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. — 183 с.

Соловьев В. Ю. Судебная практика в российской правовой системе [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / В. Ю. Соловьев. — М. : РГБ, 2003. — 188 с.

Хорошковська Д. Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико- правове дослідження [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Д. Ю. Хорошковська. — К. : ЩІП НАНУ, 2006. — 194 с.

Крыжан В. А. Правовой обычай и правовой прецедент как источники права [Текст] : авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право» / В. А. Крыжан. — Пермь : Изд-во ПГУ, 2006. — 19 с.

Зміївська С. С. Судова практика як джерело формування та розвитку права (загальнотеоретичний аналіз) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / С. С. Зміївська. — Х. : НУ ЮАУ, 2012. — 208 с.

Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії [Текст] / Б. В. Малишев. — К. : Праксіс, 2008. — 344 с.

Лічман Л. Г. Правоположення як форма судового тлумачення цивільно-правових норм [Текст] / Л. Г. Лічман // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2013. — Вип. 3. — Том 1. — С. 90-92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-19

Номер

Розділ

Теорія держави і права