ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ В ЗВ’ЯЗКУ З ІСТОТНОЮ ЗМІНОЮ ОБСТАВИН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Автор(и)

  • А. Л. Святошнюк (Юрина) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44716

Ключові слова:

зміна договору, розірвання договору, істотна зміна обставин, непереборна сила

Анотація

У статті проаналізовано підстави зміни та розірвання договорів у зв’язку з істотною зміною обставин у контексті порівняльно-правового аналізу судової практики України та Російської Федерації. Встановлено, що поняття «істотна зміна обставин» не є чітко визначеним у законодавстві та вимагає додаткового тлумачення у конкретних ситуаціях та, зокрема, при розгляді відповідних справ у суді. У цьому аспекті саме судова практика є особливо важливою для розуміння цього терміну. Авторка приділила значну увагу визначенню поняття «істотна зміна обставин», а також його розмежуванню із поняттям непереборної сили. Зроблено висновок про те, що істотна зміна обставин завжди є результатом певного зовнішнього впливу, що відбувається поза волею суб’єктів правовідносин. Виокремлено певні умови визнання тих чи інших подій істотними змінами обставин.

Біографія автора

А. Л. Святошнюк (Юрина), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

A. L. Svyatoshnyuk (Yurina)

Посилання

Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40–44. — Ст. 356.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1,2,3 [Текст]. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. — 1122 с.

Постанова ВГСУ від 23 листопада 2006 р. у справі № 2/241 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. — Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/309846. — Назва з екрану.

Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 25 января 2000 г. № 6058/99 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://law7.ru/base72/part8/d72ru8491.htm. — Название с экрана.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25 сентября 2003 г. № Ф08-3589/03 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/22104446/. — Название с экрана.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 июля 2003 г. № А13–1240/03-01 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2099007. — Название с экрана.

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 2 марта 2000 г. № А82–151/99–1712 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://consultant.ru — Название с экрана.

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 марта 2004 г. № КГ-А40/1895-04 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/6160292/. — Название с экрана.

Постанова ВСУ від 20.02.2012 р. № 6-93цс11 [Електронний ресурс] // Режим доступа: http://document.ua/pro-zminu-dogovoru-ta-viznannja-prava-vlasnosti-na-avtokran-doc104279.html. — Назва з екрану.

Лист ВСУ з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов’язань, що виникають із договорів та інших правочинів» від 27.09.2012 р. № 10-1390/0/4-12 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1390740–12. — Назва з экрану.

Постанова ПВСУ від 30.03.2011 р. № 6-41243св10 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/C004236.html. — Назва з экрану.

Узагальнення судової практики про кредитні правовідносини [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/F7B77DDB0B200007C22577F200512993?OpenDocument&. — Назва з экрану.

Постановление ВСУ от 15.05.2007 г. № 30/110 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=9325. — Название с экрана.

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 января 2001 г. по делу N КГ-А40/8089–01 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.derev-grad.ru/sudebn-reshen-stroitelstvo/resheniya-kassacionnyh-instancii-o-stroitelstve40/postanovlenie-fas-moskovskogo-okruga-ot-17–01–2002--kg-a408089–01-sud-pervoi-instanciiar.html. — Название с экрана.

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 марта 2004 г. № КГ-А40/1895–04 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bazazakonov.ru/doc/?ID=1653901. — Название с экрана.

Канзафарова І. С. Науково-практичний коментар до ст. 652 ЦК [Текст] // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). — Т. 7: Загальні положення про зобов’язання та договір / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. — Х. : ФО-П Лисяк Л. С., 2012. — 736 с. — Серія «Коментарі та аналітика».

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) [Текст] / под ред. О. Н. Садикова. — М. : Инфра–М, 2008. — 992 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 1 травня 2012 р. / за заг. ред. В. В. Богатиря. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 1024 с.

Гражданское право [Текст] : учебник. В 2-х томах / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство БЕК. — 2000. — Том II. Полутом 1. — 704 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Теорія держави і права, порівняльне правознавства