Том 18, № 2 (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теорія держави і права, порівняльне правознавства

СУБ’ЄКТИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Р. С. Притченко С. 7-14.
СУТНІСТЬ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ, РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ, ФРАНЦІЇ ТА ФРН PDF
М. Р. Матущак С. 15-25.
ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ В ЗВ’ЯЗКУ З ІСТОТНОЮ ЗМІНОЮ ОБСТАВИН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ PDF (Русский)
А. Л. Святошнюк (Юрина) С. 26-35.

Цивільне та земельне право

ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ШЛЯХОМ РЕПРОДУКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Русский)
Е. А. Кондратьева С. 36-43.
ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЧІ НЕЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Ю. В. Недопрядко С. 44-52.

Трудове право

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ PDF
О. В. Брильова С. 53-63.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ PDF
М. О. Кабаченко С. 64-71.

Кримінальне право

ТРАНСФОРМАЦІЯ СКЛАДУ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЧИ ГРОМАДЯНИНА, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ГРОМАДСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК, В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Д. В. Головін С. 72-78.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 203–2 КК УКРАЇНИ «ЗАЙНЯТТЯ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ» PDF
В. В. Висоцька С. 79-85.

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право

ПРО ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ PDF
О. О. Нігреєва С. 86-96.
ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК ТА СУМІЖНІ КАТЕГОРІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ PDF
О. М. Нагуш С. 97-107.
ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНИХ «МОРСЬКИХ»КОНВЕНЦІЙ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО PDF
І. Є. Покора С. 108-118.
ЗАХИСТ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ У ПРАВІ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Л. Є. Стрельцов С. 119-128.

Актуальні проблеми судочинства

ДЕРЖАВНІ КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ PDF
А. А. Бурячок С. 129-136.