ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Автор(и)

  • О. В. Брильова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44721

Ключові слова:

роботодавець, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, правовий статус

Анотація

У статті проаналізовано правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань в Україні. Досліджено особливості нормативно-правового регулювання цих організацій відповідно до нових законодавчих актів України та проекту Трудового кодексу України. Розглянуто функції організацій роботодавців, їхні права та обов’язки.

Біографія автора

О. В. Брильова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. V. Bryleva

Посилання

Лібанова Е. Г. Український союз промисловців і підприємців — учасник колективних переговорів [Текст] / Е. Г. Лібанова // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 2. — С. 24–28.

Удосконалення колективних переговорів і дотримання трудового законодавства в Україні [Текст] // Праця і зарплата. — № 35 (759). — 21 вересня 2011 р.

Перелік всеукраїнських професійних спілок, легалізованих Мін’юстом України: Офіційний сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/18501 — Назва з екрана.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 34. — Ст. 227.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричиняють втрату працездатності [Текст] :

Закон України від 23 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46–47. — Ст. 403.

Про колективні договори і угоди [Текст] : Закон України від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361.

Проект Трудового кодексу України, підготовлений до другого читання : Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua. — Назва з екрана.

Про організації роботодавців [Текст] : Закон України від 24 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 32. — Ст. 171.

Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст] : Закон України від 22 червня 2012 року // Урядовий кур’єр. — 2012. — № 151.

Про громадські об’єднання [Текст] : Закон України від 22 березня 2012 року // Урядовий кур’єр. — 13 червня 2012 року.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Текст] : Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 22. — Ст. 171.

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : Закон України від 7 грудня 1984 року № 8073-X // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

Кримінальний кодекс України [Текст] : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25. — Ст. 131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Трудове право