ПРО ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ

Автор(и)

  • О. О. Нігреєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44726

Ключові слова:

міжнародна правотворчість, юридичний процес, принципи міжнародного правотворчого процесу, законність, рівноправність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню принципів міжнародної правотворчості. Правотворчість розглянуто через призму юридичного процесу із визначенням тієї ролі, яку відіграють у цьому процесі принципи. Проаналізовано перелік міжнародних правотворчих принципів, що наводиться у науковій літературі. Визначено основні принципи міжнародної правотворчості. Надано рекомендації щодо вдосконалення їхньої системи.

Біографія автора

О. О. Нігреєва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. O. Nigreieva

Посилання

Теория государства и права: курс лекций [Текст] / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2001. — 776 с.

Большой толковый словарь русского языка [Текст] / под ред. С. А. Кузнецова. — СПб : Норинт, 2008. — 1536 с.

Алексеев С. С. Теория государства и права [Текст] : учебник для вузов / С. С. Алексеев. — 3-е изд. — М. : Норма, 1998. — 456 с.

Международное право. Общая часть [Текст] : учебник / под ред. Р. М. Валеева, Г. И. Курдюкова. — М. : Статут, 2011. — 543 с.

Курс международного права [Текст] : в 7 томах. Т. 1. Понятие, предмет и система международного права / [Ю. А. Баскин, Н. Б. Крылов, Д. Б. Левин и др.] — М. : Наука, 1989. — 360 с.

Міжнародне право : підручник [Текст] / [Ліпкан В. А., Антипенко В. Ф., Акулов С. О. та ін.]; заг. ред. В. А. Ліпкана. — К. : КНТ, 2009. — 752 с.

Каламкарян Р. А., Мигачев Ю. И. Международное право [Текст] : учебник / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. — М. : Эксмо, 2004. — 688 с. — Серия «Российское юридическое образование».

Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії [Текст] : підручник / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній; за ред. В. Г. Буткевича; Міністерство освіти і науки України. — К. : Либідь, 2002. — 608 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право