ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНИХ «МОРСЬКИХ»КОНВЕНЦІЙ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Автор(и)

  • І. Є. Покора Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44728

Ключові слова:

імплементація міжнародних конвенцій, міжнародно-договірна уніфікація, моністичний та дуалістичний методи імплементації, інтерпретація (тлумачення) міжнародних конвенцій

Анотація

У статті аналізуються проблемні питання, які постають при імплементації норм міжнародних морських конвенцій у внутрішньодержавне право країн-учасниць, зазначено методи імплементації конвенцій та особливості їх застосування. Приділяється увага питанням, які виникають під час тлумачення міжнародних конвенцій.

Біографія автора

І. Є. Покора, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

I. E. Pokora

Посилання

Маковский А. Л. Унификация морского права и понятие международного частного морского права [Текст] / А. Л. Маковский // Советский ежегодник международного права. 1979. — М. : Наука, 1980. — С. 220–233.

Богуславский М. М. Международное частное право: современные проблемы [Текст] / М. М. Богуславский. — М. : ТЕИС, 1994. — 507 с.

Иванов Г. Г., Маковский А. Л. Международное частное морское право [Текст] / Г. Г. Иванов, А. Л. Маковский. — Л. : Судостроение, 1984. — 280 с.

Лебедев С. Н. О природе международного частного права [Текст] / С. Н. Лебедев // Советский ежегодник международного права. 1979. — М. : Наука, 1980. — С. 61–80.

Лунц Л. А. Курс международного частного права: Общая часть. [Текст] / Л. А. Лунц. — М., 1973. — 381 с.

Yiannopoulos A. N. Conflicts Problems in International Bills of Lading: Validity of «Negligence » Clauses [Текст] / A. N. Yiannopoulos // 18 La. L. Rev. — 1958. — Pp. 609–627.

Yiannopoulos A. N. The Unification of Private Maritime Law by International Conventions [Текст] / A. N. Yiannopoulos // 30 Law and Contemporary Problems. — 1965. Spring. — P. 370–399.

Mukherjee P. Maritime law and admiralty jurisdiction: Historical Evolution and Emerging Trends [Текст] / Proshanto Mukherjee // The Admiral VI. Ghana Shippers’ Council. — 2012. — 42 р.

Antapassis A., Berlingieri F. Implementation of Maritime Conventions [Електронний ресурс] / A. Antapassis, F. Berlingieri. Implementation of Maritime Conventions // CMI Yearbook 2007–2008. — Електрон. дан. (1 файл). — Режим доступу: http://www.comitemaritime.org/Uploads/Yearbooks/Yearbook %202007–2008.pdf. — Назва з екрана.

Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна від 10.05.1952 р. [Електронний ресурс] : Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна від 10.05.1952 р. — Електрон. дан. (1 файл). — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g89. — Назва з екрана.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна : Закон України від 07.09.2011 р. № 3702–VI [Електронний ресурс]. — Електрон. дан. (1 файл). — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3702–17. — Назва з екрана.

The United States Constitution [Електронний ресурс] : The United States Law. — Електрон. дан. (1 файл). — Режим доступу: http://www.usconstitution.net/const.html. — Назва з екрана.

Synopsis of Replies to Questionnaire of 31st December 1987 [Електронний ресурс]. — Електрон. дан. (1 файл) — Режим доступу: http://www.comitemaritime.org/Uploads/Synopsis %20of %20replies %20to %20Questionnaire %20of %2031–12–1987.pdf. — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право