ЗАХИСТ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ У ПРАВІ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Л. Є. Стрельцов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2013.2.44729

Ключові слова:

комп’ютерна програма, Бернська конвенція, Договір ВОІВ про авторське право, авторське право, право інтелектуальної власності

Анотація

В статті аналізується комплекс публічно-правових зобов’язань країн-учасниць Бернської конвенції та Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право у сфері авторсько-правового захисту комп’ютерних програм.

Біографія автора

Л. Є. Стрельцов, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

L. E. Streltsov

Посилання

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів [Електронний ресурс] : Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року; матеріали офіційного веб-порталу Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_051 — Назва з екрана.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право [Електронний ресурс] : прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року; матеріали офіційного веб-орталу Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_770 — Назва з екрана.

Угода СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. [Електронний ресурс] : матеріали офіційного веб-порталу Верховної Ради України — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018 — Назва з екрана.

MacQueen H., Waelde C., Laurie G., Brown A. Contemporary Intellectual Property. Law and Policy [Текст] / [H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie, A. Brown] — Oxford : Oxford University Press, 2011. — 1058 с.

On the Legal Protection of Computer Programs [Електронний ресурс] : Directive 2009/24/EС of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 (Codified version): матеріали бази даних «EUR-Lex». — Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0024 — Назва з екрана.

Deene J. Originality in Software Law: Belgian Doctrine and Jurisprudence Remain Divided [Текст] / Deene J. // Journal of Intellectual Property Law & Practice. — 2007. — Vol. 2. — № 10. — P. 692–698.

Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971) [Текст]. — WIPO, Geneva, 1978. — 229 с.

Руководство к договорам ВОИС в области авторского права и смежных прав [Текст] / ВОИС. — Женева : ВОИС, 2003. — 321 с.

Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code [Текст] / United States Copyright office. — Circular 92. — 12/2011. — 351 с.

Hertz A. Z. Intellectual Property Rights and International Dispute Settlement [Електронний ресурс] / A. Z. Hertz; матеріали веб-ресурсу «www.allenzhertz.com». — Режим доступу: http://www.allenzhertz.com/2010/10/intellectual-property-rights-and_07.html — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Міжнародне публічне і приватне право, зарубіжне право