ПРОБЛЕМА ОБґРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ

Автор(и)

  • В. П. Плавич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. В. Плавич Апеляційний суд Одеської області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.2%20(23).44733

Ключові слова:

юридичне обґрунтування, правозастосовна діяльність, моделювання правових ситуацій, інтуїтивне правове чуття, нові способи пізнання реальності

Анотація

Аналізуються проблеми обґрунтування юридичного тлумачення правових норм і застосовування законів. Розкрита цікава методологія герменевтичного аналізу правових текстів. Обґрунтована можливість створення експертних систем, здатних прорахувати можливі траєкторії руху діючого суб’єкта до тієї чи іншої цілі у заданому нормативному просторі.

Біографії авторів

В. П. Плавич, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

V. P. Plavich

С. В. Плавич, Апеляційний суд Одеської області

S. V. Plavich

Посилання

Жоль К. К. Методы научного познания и логика / К. К. Жоль. — М.: Мысль, 2008. — 288 с.

Luijpen W. Phenomenology of Natural Law. — Pittsburg, 1967. — P. 161.

Fechner E. Rechtsphilosophie. — Tubingen, 1956.

Maihofer W. Sein und Recht. — Frankfurt am Main, 1954.

Михайлов А. А. Принципы феноменологической философии / А. А. Михайлов. — Минск: Современный литератор, 2001. — 191 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 400 с.

Комаров С. А. Общая теория государства и права: учебник. — 7-е изд. — СПБ.: Питер, 2006. — 512 с.

Ивин А. А. Логика для юристов: Учебное пособие / А. А. Ивин. — М.: Гардарики, 2004. — 288 c.

Романов Ю. Seientia potential est / Ю. Романов // Компьютеры. — 2000. — № 23. — С. 23–24.

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей истории / Пер. с нем. И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина. — СПб.: Наука, 2007. — 648 с.

Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts: Beitrage zur Rechtssoziologie u. Rechtstheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981.

Гуссерль Э. Идеи чистой феноменологии и феменологической философии / Пер. с нем. А. В. Михайлова. — М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. — Т.1. — 486 с.

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука: сочинения в 6 томах / И. Кант И. // АН СССР. Ин-т философии: ред. В. Ф. Асмус. — М.: Мысль, 1965. — Т.4. — 367 с.

Рябокоровка Г. В. Внутрішня форма як категорія філософсько-гуманітарного пізнання / Г. В. Рябокоровка: Автореф. дис. … канд. філос. наук: спец. 09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання». — Одеса, 2008. — 20 с.

Плавич В. П. Разработка учения об обосновании юридической нормы: современный этап развития / В. П. Плавич // Юридична наука: сучасний етап та перспективи розвитку. — Київ: Юридична думка, 2009. — С. 123–126.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Теорія та історія права і держави