Том 19, № 2 (23) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теорія та історія права і держави

ПРОБЛЕМА ОБґРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ PDF (Русский)
В. П. Плавич, С. В. Плавич С. 7-16.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ PDF (Русский)
Р. С. Притченко С. 17-22.

Конституційне та муніципальне право

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАЖОРИТАРНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ PDF
В. А. Стукаленко С. 23-30.
ПРАВО І УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ PDF
П. П. Білик С. 31-37.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ у СФЕРІ БУДІВНИЦТВА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ PDF
О. В. Стукаленко С. 38-45.

Цивільне право і процес, порівняльне правознавство у сфері приватного права

ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ПРИРОДУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З АЛЕАТОРНИХ (РИЗИКОВИХ) ДОГОВОРІВ PDF (Русский)
В. І. Труба С. 46-55.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ РЕЙДЕРСТВА У КОНТЕКСТІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ ПОГЛИНАННЯ ТА ЗАГАРБАННЯ PDF
А. В. Смітюх С. 56-62.
ЩОДО ПРОГАЛИН ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЕКРЕТАРЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Т. В. Степанова С. 63-69.
НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ТА ГОСПОДАРСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ЗАСАДИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ PDF
І. Л. Євміна С. 70-79.

Міжнародне та європейське право, зовнішньоекономічна діяльність

СУДОВІ РІШЕННЯ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ЗМІНА КОНЦЕПТУ PDF
О. О. Нігреєва С. 80-86.
ПРО ПОНЯТТЯ «ПРАВОВИЙ РЕЖИМ» (НА ПРИКЛАДІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) PDF
В. В. Чайковська С. 87-94.

Трибуна молодого вченого

ВІДНОСИНИ ВЗАЄМОДОПОМОГИ В ПРАВІ ТА ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Р. В. Стойловський С. 95-100.
ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ У СФЕРІ ПРАЦІ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
І. І. Назаревич С. 101-109.

Рецензії

РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК «КУРС АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА / С. В. КІВАЛОВ, І. О. КАРТУЗОВА, А. Ю. ОСАДЧИЙ. — ОДЕСА : ФЕНІКС, 2014. — 342 с.» PDF
О. І. Миколенко, Т. В. Степанова С. 110-114.

Кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність

ОСОБЛИВА ДУМКА СУДДІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ PDF (Русский)
В. Д. Найфлейш С. 115-119.