СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.2%20(23).44736

Ключові слова:

судова практика, судова діяльність, правозастосовний досвід, правоположення

Анотація

В юридичній науці немає єдиної точки зору щодо визначення поняття «судова практика», а також у визначенні її ролі, значення та місця в правовій системі України. Визначення судової практики як видового поняття повинно не суперечити своєму родовому та типовому поняттю — юридична і соціальна практика. Судова практика являє собою певну діяльність судових органів по напрацюванню і закріпленню у своїх рішеннях правоположень, яка здійснюється на підставі набутого правозастосовного досвіду.

Біографія автора

Р. С. Притченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

R. S. Pritchenko

Посилання

Безина А. К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений / А. К. Безина — Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. — 183 с.

Соловьев В. Ю. Судебная практика в российской правовой системе : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Ю. Соловьев. — М. : РГБ, 2003. — 188 с.

Хорошковська Д. Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоретико-правове дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. Ю. Хорошковська. — К. :Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2006. — 194 с.

Крыжан В. А. Правовой обычай и правовой прецедент как источники права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / В. А. Крыжан. — Пермь, 2006. — 19 с.

Зміївська С. С. Судова практика як джерело формування та розвитку права (загальнотеоретичний аналіз) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. С. Зміївська. — Х. : Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. — 208 с.

Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії. — К. : Праксіс, 2008. — 344 с.

Лічман Л. Г. Правоположення як форма судового тлумачення цивільно-правових норм // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2013. — Т. 1, Вип. 3. — С. 90–92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Теорія та історія права і держави