ПРАВО І УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.2%20(23).44741

Ключові слова:

адміністративно-правове регулювання, держава, державновладний вплив, державне управління, право

Анотація

У статті розглянуті основні напрямки взаємодії права і управління з огляду на їх призначення у впорядкуванні суспільних відносин. Досліджено питання взаємного впливу права і управління, їх опосередкованість та взаємообумовленість. Окреслені сторони управління, що потребують належного правового регулювання. Визначено, яким чином право забезпечує процес управління і як ефективність управління залежить від рівня правового забезпечення.

Біографія автора

П. П. Білик, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

P. P. Bilik

Посилання

Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Авер’янова В. Б. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г. В. Атаманчук. — М. : Юрид. лит., 1997. — 400 с.

Эффективность правовых норм / Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко И. С., Глазырин В. В. — М. : Юрид. лит., 1980. — 280 с.

Атаманчук Г. В. Управление — фактор развития (размышления об управленческой деятельности) / Г. В. Атаманчук. — М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. — 567 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. : У 2 т. Том 1: Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер’янов (голова) [та ін.]. — К. : Юридична думка, 2004. — 584 с.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К. : Факт, 2003. — 384 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право