ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ у СФЕРІ БУДІВНИЦТВА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Автор(и)

  • О. В. Стукаленко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1587.2014.2%20(23).44743

Ключові слова:

державний контроль, будівництво, перевірки, органи державного архітектурно-будівельного контролю

Анотація

У статті висвітлено актуальні питання, пов’язані з державним контролем у сфері будівництва. Проаналізовано практичні проблеми, які мають значний вплив на функціонування механізмів державного архітектурно-
будівельного контролю та формування державної регуляторної політики в містобудівній сфері економіки держави.

Біографія автора

О. В. Стукаленко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

O. V. Stukalenko

Посилання

Радзівон С. М. Контроль — як спосіб забезпечення законності діяльності органів публічної адміністрації / С. М. Радзівон // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — Серія ПРАВО. — Вип. 20, ч. 1. — Т.3. — С. 194–198.

Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 294. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://apx.org.ua/solutions-dabi/13600-polozhennya-pro-derzhavnu-arhtekturnobudvelnunspekcyu-ukrayini.html

Про архітектурну діяльність : Закон України від 20 травня 1999 р. № 687-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 31. — Ст. 246. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/ show/687–14.

Про підсумки роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів у 2013 році та виконання Плану роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України на 2013 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://netbaryerov.org.ua/2009–09–29–12–13–46/1543informatsijno-analitichni-materiali-zvitpro-pidsumki-roboti-derzhavnoji-arkhitekturno-budivelnoji-inspektsijiukrajini-ta-jijiteritorialnikh-organiv-u-2013-rotsi.

Юрченко Є. О. Актуальні проблеми державного контролю у сфері містобудівної діяльності в Україні / Є. О. Юрченко // Державне управління: теорія та практика, 2012. — Т. 2. — С. 306–312.

Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затверджений наказом Мінрегіону від 19.03.2013 № 95. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23144.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-20

Номер

Розділ

Конституційне та муніципальне право